Foredrag av Claus Möller: Seksualitet i forvandling

I den seksualpolitiske debatten står natur- og kulturperspektivene mot hverandre. Martinus viser hvordan perspektivene kan sammenstilles og ikke stå som motsats til hverandre.