Föredrag av Claus Möller: Sexualitet i förvandling

I den sexualpolitiska debatten står natur- och kulturperspektiven mot varandra. Martinus visar hur perspektiven kan överbyggas och inte behöver stå i ett motsatsförhållande till varandra.