Det tverrpolitiske HBT-nettverket innbyr til mingel i regnbuens skinn i Göteborgs politiske maktsenter.
Kom og snakk med noen av byens og regionens folkevalgte og partipolitisk engasjerte for å diskutere hvordan byen og regionen kan være åpne og inkluderende for alle.
Arrangør: Det tvärpolitiska HBTnätverket i Göteborgs stad og Västra Götalandsregionen