Det tvärpolitiska HBT-nätverket bjuder in till mingel i regnbågens sken i Göteborgs politiska maktcentra.
Kom och prata med några av stadens och regionens folkvalda och partipolitiskt engagerade för att tillsammans diskutera hur vår stad och vår region kan vara öppna och välkomnande för alla.
Arrangör: Det tvärpolitiska HBTnätverket i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen