En kyrka öppen för hbtq – utopi eller kristna ideal i verkligheten.
Szymon Niemiec och Niklas Olaison, i ett samtal om kampen för mänskliga rättigheter.
(på engelska)

fri entré