11.30-12.30: Invigning av Pär Eriksson, kommundirektör. Med gratis sopplunch, tal & fest.
13:00-14:00 Har du en idé? Om normfri idéutveckling och företagande. Arrangör: Din idé-nätverket
16:00-17:00 Machofabriken kommer till stan!
Machofabriken är ett metodmaterial som riktar sig till dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. Carin Göransson kommer och berättar mer och gör en visning av machofabriken.
Arrangör: Eskilstuna kommuns jämställdhetsutskott
17:00-19:00 Föreläsning av Jens Lindgren Lärarförbundet. Är skolan en garderob?
Vilka normer råder på din skola och hur kan utmana könsnormer och heteronormen? Arrangör: Lärarförbundet i Eskilstuna.
18:00-20:00 Föreläsning av Peter Häggström
Den fd. elitlängdhopparen Peter Häggström förträngde sitt jag på grund av rädsla för att komma ut som homosexuell idrottare. Nu vill han berätta varför och hur föreningar och förbund måste jobba med attityder och öka kunskapen om allas rätt att vara med.
Arrangör: Sörmlandsidrotten