Vem sätter normen för kulturen? Vad är kultur av god kvalitet? Vems värderingar styr kulturen? Vad tycker du?

Under våren 2011 ska Eskilstuna kommun arbeta fram ett förslag till kulturpolitiskt program. Det ska bli en plattform med gemensamma mål som visar inriktningen för kommunens framtida kulturarbete. I samband med Pridefestivalen i Eskilstuna finns Anette Pallhed Nordh, Sara Molander, Vedad Begovic och Jonas Burman på Eskilstuna konstmuseum för att lyssna på era synpunkter om kultur i allmänhet, normer och kvalitetsbegrepp i synnerhet. Arrangör: Eskilstuna Kommun