Seminariesamtal mellan Johanna Björnsdotter Öhman, präst i Svenska kyrkan och Mikael Romild, suicidprevention väst (SPIV) om varför vissa saker är så svåra att prata om och hur vi kan förmedla hopp.