Århus Homofestival med gratis entré til festivalområdet utenfor Ridehuset.

Torsdag:
Kl 15:00 Plassen/teltet åpner
Kl. 20:00 Absolute Girls Unplugged i teltet
Kl. 22.30 Ridehuset åpner
Kl. 23:00 Cark North i Ridehuset
Kl. 23:00 Boder stenger
Kl. 00:00 Plassen/teltet stenger
Kl. 01:00 Ridehuset stenger
Afterparty på GBAR og Fatter Eskil - Fri entré med Carpark North Billet

Fredag:
Kl. 15:00 Plassen/teltet åpner
Kl. 15:30 Velkomst v/Borgermester Nicolai Wammen på plassen/i teltet
Kl. 20:00 Ridehuset åpner
Kl. 22:00 Rune RK & Friends + Afterparty i Ridehuset
Kl. 23:00 Boder stenger
Kl. 04:00 Pladsen/teltet stenger
Kl. 05:00 Ridehuset stenger

Lørdag:
Kl. 15:00 Plassen/teltet åpner
Kl. 17:00 Ridehuset åpner
Kl. 18:00 Dinner & Dragshow i Ridehuset
Kl. 18.45 Overrekkelse av VERSATILITY Prisen
Kl. 19:00 Queen Of The Night showstart
Kl. 22:00 Le Freak + Afterparty i Ridehuset
Kl. 23:00 Boder stenger
Kl. 04:00 Pladsen/teltet stenger
Kl. 05:00 Ridehuset stenger

Søndag
Kl. 10:00-20:00: Vi chiller på Strandbaren! Les mer på www.strandbaren2011.dk