Arena Baubo undersöker den dans som uppstår när vi inte lärt oss att ta ansvar för våra egna känslor.

I ett nätverk av performativa aktioner, där video- och scenkonst möts, dekonstrueras och roteras maktstrukturer i dysfunktionella situationer. Arena Baubo gör sig medberoende till missbrukaren, bullmamman, Fassbinder, Kulla-Gulla, den känslomässigt sårbara, psykopaten, det svältande barnet, publiken och den ensamma konstnären. De intar alltid en av rollerna offer, förövare eller hjälte och väntar in åskådarnas placering i triangeln. Sedan börjar dansen.

Fri entré med öppna dörrar under hela eventet och publiken får fritt gå omkring i rummet.

"Kulla-Gulla, Fassbinder and I" är ett ett nordiskt samarbete mellan Kjersti Vetterstad, Outi Condit, Maria Stiernborg, Kajsa Wadhia, Katja Seitajoki och Lina Benneth, initierat av Arena Baubo.