Trans ungdomsmöte, kl 18-20
Möte för ungdomar mellan 13-22, för transungdomar och för de som söker identitet och könsidentitet.
Arr. Transtukipiste/ SETA rf

DreamwearClub föreningen bjuder på fika. kl 19-21
Arr. DreamwearClub rf