I Helsinki Pride 2011 paneldiskussionen fokuserar vi på att bredda på vår bild av kärlek. Är lhbtiq-mänskors kärlek annorlunda än heterokärlek eller spelar det ens någon roll? Bokstäverna bland minoriteterna ökar – ökar förståelsen? Borde mänskor få ha rätt att bestämma över sin egen kropp? Hur enkelt är det att vara en muslimsk bög och hur borde vi ännu utveckla vår lagstiftning?

Riksdagsledamot Anna Kontula, projektledare Nasima Razmyar, riksdagsledamot Oras Tynkkynen och queer-forskaren Paula Kuosmanen är med och diskuterar ämnet.

Arrangör HeSeta rf