Hur kan regnbågsmänniskor förena tro och kärlek? Hur går det för den som är blir tvungen att förneka kärleken till sig själv och till andra? Pastor Samuli Korkalainen, familje- och nätverksterapeut Jussi Nissinen, NAK (LUK) Johanna Kallio.

Arrangör Malkus, HeSetas grupp för kristna och andra livsåskådningar