Picknick för medlemmar och aktiva inom Setas medlems- och stödmedlemsorganisationer