Plattanscenen, Kulturhuset
Arr: Polska institutet & Tupilak
hålls på engelska

ARS HOMO EROTIKA: ett föredrag om Queer art – Queer Poland

Paweł Leszkowicz , fil dr, konsthistoriker och kulturhistoriker, curator och universitetslärare specialiserad på samtidskonst och visuell kultur samt studier av sexualitet och HBTQ-frågor.

”Föreläsningen tar upp den nutida konst med HBTQ-inriktning som har blommat upp i Polen under det senaste decenniet och förändrat landets visuella och kulturella identitet, trots det officiella politiska och religiösa motståndet mot de sexuella minoriteternas rättigheter. Jag tar upp den erotiska och politiska potentialen hos bögars och lesbiskas konst som den framträder i mina utställningar Kärlek och demokrati (2005), Vogue (2009), Ars Homo Erotica (2010) och Kärlek är kärlek (2011). Den queerkonst jag där presenterar är en del av en revolutionär förändring av attityderna och en kraftfull frigörelsekamp, och dessutom ett viktigt element i den visuella demokratin och en framväxande ny alternativ bild av Polen som ett viktigt centrum för HBTQ-politik och -kultur i Central- och östeuropa.”