11.00-14.00 LÅNA POLY
Har du någon gång velat fråga en polyperson eller relationsanarkist om hur de lever? Osäker på om du själv är poly? Har du frågor du inte fick svar på i någon programpunkt om poly? Kom till våra lånepolys och prata med dem!

11.00-12.45 TRANSPERSONLIGT! - EN SKRIVARWORKSHOP FÖR DIG SOM ÄR UNG OCH TRANS
Arrangör: RFSL Stockholm
Har du en röst som matchar det du vill säga? Har du en text som beskriver ditt liv? Har du ett språk som kan berätta om dina upplevelser? Lugn, det fixar vi. Välkommen till en transig skrivarworkshop. Här kan du som är ung och trans tillsammans med andra experimentera med ord, text, språk och röst. Skrivande kan vara att ge en röst åt något, att säga Jag Finns! Skrivande kan också vara att testa ett nytt språk, att spränga gränserna för vad som kan sägas/skrivas. De flesta transpersoner vet att språk och röst är något som ofta begränsar, något som vi måste uppfinna själva. På transig skrivarworkshop kommer vi att skapa nya språk! Vi kommer att läsa upp texter med helt nya röster.

11.00-12.15 ISLAMOFOBINS HISTORIA OCH UTTRYCK
Arrangör: Stockholm Pride
Mattias Gardell, är författaren till boken "Islamofobi"; en bok som har förutsättningar att bli ett framtida standardverk om islamofobi i Sverige och Europa. Han är också en av frontfigurerna för svenska Ship to Gaza, samt religionshistoriker och professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala Universitet.
I det här föredraget redogör han för bakgrunden till en av vår tids mest smutsiga fenomen - islamofobin - och dess kopplingar till queerrörelsen. För att kunna göra upp med rasismen måste vi våga se och prata om den. Också i "våra egna" led.

11.00-11.45 CRIP <3 TRANS 2.0
Arrangör: Christine Bylund
Som en uppföljning av förra årets uppskattade samtal om funktionsnedsättningar, transidentitet och normer kring kropp och funktion diskuterar Christine Bylund och Josephine Krieg återigen om likheter och skillnader mellan en de olika identiteterna, denna gång med ett större fokus på öppenhet och vardagsliv.
Med temat öppenhet som en röd tråd vill vi diskutera vad som menas med att kunna vara öppen och vad som är en accepterad transidentitet och funkisidentitet. Hur mycket spelar begrepp som stolthet och radikalitet roll för öppenhet och acceptans kring de olika identiteterna? Och vad är egentligen en accepterad trans- eller funkisidentitet?

11.00-11.45 (OM)VÄGAR TILL HBT-RÄTTIGHETER
Arrangör: Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och Diskrimineringsombudsmannen
Medverkande: Lina Kurttila, samtalsledare, Peter Tai Christensen, Diskrimineringsombudsmannen, och Vida Paridad, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.
Antalet anmälningar med koppling till diskriminering grundad i sexuell läggning och könsidentitet/-uttryck per år är väldigt få, samtidigt som många bär på upplevelser av just denna typ av diskriminering. Vilket skydd ger diskrimineringslagen hbtq-personer? Vilket stöd kan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och Diskrimineringsombudsmannen ge?
Lina Kurttila leder ett samtal mellan representanter för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och Diskrimineringsombudsmannen kring bilden av diskriminering, varför det kan vara missvisande att endast se till anmälningsstatistiken och vilka anledningar som kan ligga bakom den låga anmälningsfrekvensen.

11.00-11.45 HBT-FLYKTINGARS SITUATION
Arrangör: Ung Vänster
Panelsamtal.
Hbt-personers situation är kritisk och livsfarlig i många länder. Många flyr varje år för att undvika att bli dödade i sina hemländer på grund av sin sexuella läggning. Vi vill veta hur och vad Sverige ska göra för att dessa personer inte ska skickas tillbaka till förföljelse och död. Hur garanterar vi hbt-personer rättigheter?

11.00-11.45 NÄR MAN TALAR OM DET!
Arrangör: Helena Tengnér/Stolta föräldrar
Medverkande: Helena Tegnér och Pär Wiktorsson (moderator)
Hur det är att vara mamma till homosexuella barn, komma ut-processer både för barn & föräldrar. Funderingar om hur man kan göra det mindre ångestfyllt, vad vi föräldrar kan göra för att underlätta för våra barn. Hur kan barn underlätta för föräldrar?
En rolig, sorgsen, glad, ledsam, skrattretande och eftertänksam historia om hur det kan vara att ha fler än en bög i huset. Vi får följa Helena från tonåren vidare in i vuxenvärlden och som mamma till tre söner varav två bögar. Och hur det gick när Helena blev en buffert mellan barn och föräldrar i kom ut-processen.

11.00-11.45 NÄR ÖPPNAS EGENTLIGEN MÖJLIGHETEN ATT ADOPTERA?
Arrangör: Öppna moderater och Moderaterna
Sedan 2003 har samkönade par kunnat ansöka om adoption, men i verkligheten fungerar det inte så. Vad kan vi göra åt det?
Öppna Moderater bjuder in till ett samtal kring hur lagen och verkligheten kan hamna på samma spår. Deltar i panelen gör riksdagsledamot Tomas Tobé (M) som själv driver frågan i riksdagen, RFSL:s vice ordförande Christian Möllerup i egenskap av ledare för den viktigaste lobbyorganisationen, Öppna Moderaters ordförande Fredrik Saweståhl och människor med egna erfarenheter av adoptionsärenden.

11.00-11.45 REGERINGSUPPDRAG: MÖTESPLATSER FÖR UNGA HBT-PERSONER
Arrangör: Ungdomsstyrelsen
Medverkande: Jonah Nylund & Cecilia Narby
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utbilda personer som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Satsningen kommer att pågå under tre år: 2011-2013. Vi berättar om vårt arbete och svara på frågor från publiken.   
Vi presenterar även vårt kunskaps- och metodmaterial Öppna verksamheten! – om hbt, normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet.

11.30-12.30 IN BURNING – IN BASHING BACK – IN BLOOMING
Arrangör: Alexander Alvina Chamberland
In burning – in bashing back – in blooming - Spoken word- och performance konst-musikal av/med Alexander Alvina Chamberland 

”Those who have suffered understand suffering and thereby extend their hand, the storm which brings harm also makes the grass grow fertile” – Patti Smith

Vi som har blivit utsatta för en våldtäkt kallas för många namn. Vi ses som levande döda. Vi antas gråta oss till sömns varje natt. Vi anses ha varit med om ett brott som är ”värre än döden”. Men hallå, en kille utsatte mig för en våldtäkt för 3,5 år sedan och jag finns fortfarande. Jag lever fortfarande. Jag överlevde. Jag var ett offer för ett hemskt brott men jag vägrar att bära på mig den passiva, stigmatiserande offerstämpeln i resten av mitt liv. Jag kallar mig själv inte för ett våldtäktsoffer, jag kallar mig för en våldtäktsöverlevare. Jag överlevde och är idag på många sätt starkare än någonsin.

Jag är en våldtäktsöverlevare men det är bara en av flera identiteter som jag bär på och en av flera teman för den här spoken word -musikalen. In burning – in bashing back – in blooming handlar om att gå in i en kris (inte bara våldtäkt specifikt) och tappa kontrollen men också om vilka möjligheter till att växa och stärkas som människa i de situationerna. Genom sig själv, genom stöd, genom att skrika, genom solidaritet, genom aktivism. Det handlar om queerfeministisk aktivism – tvåsamhetsnormer, femme-kamp, sexuella fyrverkerier, drag, lookism och att slå tillbaka mot hatbrott, samt bita av kuken på patriarkatet och huvudet på kapitalismen.

Riot grrrl möter Spoken Word möter queerfeministisk performance-konst möter musikal. Valerie Solanas möter Judith Butler och Diamanda Galas möter Kathleen Hanna. Intensiv catharcism. Femme fights back. Femme bashes back. Kitty’s got claws and sharp teethand is not afraid to use them.

Med musik från Bikini Kill, PJ Harvey, Le Tigre, Hole, Christina Aguilera, Nina Simone, Diamanda Galas, L7 och CocoRosie.

12.00-18.00 TIOTRETTON + PRIDE = SANT
Hur smakar blått? Hur doftar stolthet? Är tårar en krydda eller gör de soppan bitter? Under Stockholm Pride 2011 kokar grytorna över i TioTrettons kök. Dom puttrar av kärlek, pirrande känslor, svåra beslut och spännande möten.
Pröva, låna, häng och känn. Vi smakar på regnbågen, animerar kärlek, vänder och vrider på de där hemliga böckerna man vill, men inte riktigt vågar låna.
Kom och var stolt med oss på TioTretton, Kulturhusets oas för dig mellan 10 och 13 år.
Besök oss även i Pride Kungsträdgården torsdagen den 4/8 Där vi dukar upp en härlig Regnbågesbuffé och bjuder på en rad smaskiga överraskningar.


12.00-12.45 ATT LEVA ÖPPET SOM REGNBÅGSFAMILJ - BERÄTTELSER UR ETT FORSKNINGSPROJEKT
Arrangör: Anna Malmquist, doktorand vid Linköpings universitet
I ett forskningsprojekt har lesbiska småbarnsföräldrar i över 70 familjer intervjuats om upplevelser och erfarenheter av att leva öppet som regnbågsfamilj i 2000-talets Sverige. I denna presentation kan du lyssna till deras berättelser om möten med omvärlden. Föräldrarna beskriver upplevelser av ett varmt och positivt bemötande från sin omgivning; på förskolan, i mödra- och barnhälsovården, på jobbet och bland grannar. Samtidigt är berättelserna också fyllda av erfarenheter från möten med okunnighet och fördomar. Hur går det ihop?
Anna Malmquist är psykolog och doktorand i psykologi. Hon har genomfört flertalet av intervjuerna inom ramen för detta forskningsprojekt som fokuserar en ny generation regnbågsfamiljer, samkönade pars föräldraskap i en tid av rättsligt erkännande. Erfarenheter av att leva öppet med sin omvärld är ett av flera teman i studien.

12.00-12.45 ATT VÄXA UPP MED HOMOFOBI INOM HEDERSKULTUR
Arrangör: Humanisterna
Josef Wijk berättar om sina erfarenheter av att växa upp med homofobin inom hederskulturen.

12.00-12.45 DEN SÄLLSAMMA RESAN OCH BEHOVET AV ETT ÖPPNARE SAMHÄLLSLANDSKAP FÖR TRANSPERSONER
Arrangör: New Renaissance
Amanda Brihed berättar om sin resa, transitionen och livet som offentlig person med en transidentitet. Men även om avsaknaden av en historieskrivning och behovet av identitetsskapande inom och utom gruppen.
Det blir också en magstark genomgång av de studier som finns rörande hatbrott, trakasserier, diskriminering och transpersoners hälsa runtom i världen.

12.00-12.45 DIVOR OCH IKONER
Arrangör: Stockholm Pride
Medverkande: Tiina Rosenberg och Jan Göransson.
Divakulten odlas särskilt i gaykultu­ren och i förstone kan den tyckas vara ett tecken på ytlighet och fåfänga. Det går också att se divakulten som ett förhållningssätt till världen för homo­sexuella ”queens” – okrönta drottningar får kröna sig själva – en motståndsstra­tegi i lyxförpackning. Divan är den tota­la konstruktionen som kan rämna när som helst, bryta samman, excellera i teatrala uttryck men också prestera formidabelt.
Vad är det som gör att bögar, flator och transpersoner har olika divor? Varför har Zarah Leander fått en sådan betydelse som diva, ikon och kult?
Tiina Rosenbergs senaste bok är Bögarnas Zarah: diva, ikon, kult (2009). Jan Göransson är presschef vid Svenska Filminstitutet och har själv träffat äkta divor. Ett samtal om divor och dess betydelse.

12.00-12.45 HBTQ I SLUTNA MILJÖER
Arrangör: Fångarnas riksintresseorganisation (FRIO)
Medverkande: Michael Cliffer och Karolina Johnsson.
 
Föreläsningen kommer att belysa problematiken för hbtq-personer som vistas i slutna miljöer som fängelser och rättspsykiatriska avdelningar. Föreläsningen kommer även att ta upp vad t.ex. kriminalvården gör för att underlätta vistelsen i den slutna miljön för hbtq-personer.

12.00-12.45 RFSU STOCKHOLMS SKOLINFORMATÖRER 15 ÅR! PRATA SEX MED UNGA
Arrangör: RFSU Stockholm
Medverkande: Lisa Larsson, programansvarig RFSU Stockholms skolinformatörsverksamhet
Vi bjuder på våra bästa tips om sex- och samlevnadsundervisning utifrån våra 15 år i Stockholms skolor. Vad funkar, vad funkar inte? Vilka ämnen ska man prata med unga om? Hur gör man? Vilket förhållningssätt ska man ha för att det ska kännas bra för en som lärare eller annan personal att arbeta med frågor kring sexualitet? Vad ska man tänka på för att bidra till ungdomars sexuella hälsa? Vi träffar årligen cirka 7000 elever i Stockholms skolor.

12.30-13.45 GLOBAL PINK WASHING: HUR TALET OM SEXUELLA RÄTTIGHETER LEGITIMERAR ISLAMHAT OCH KRIG
Arrangör: Stockholm Pride
Föreläsningen utgår från Judith Butler och Joseph Massads kritiska studier av användningen sexuella rättigheter som inklusion och exklusionsmekanism i den globala ordningen.
Medverkande: Edda Manga.

12.30-13.30 DRYG TYP
Arrangör: Teater Lacrimosa
Dryg typ
Möt Roger som försöker leva "outside the box", farliga kvinnor genom historien, den stenhårda dansgruppen "Dom Balkanska Tigrarna" mfl. Dessutom några hits från tiden då feminist inte var ett skällsord.

13.00-14.45 QUEER PEOPLE OF COLOUR
Arrangör: Hallongrottan & Queer People of Colour
 
Queer people of colour är ett begrepp ute i den stora vida världen men som först nu börjat hitta sin väg till Sverige. Här möts vi, queera personer som har annat etniskt ursprung än svenskt, där det faktiskt syns på din hudfärg. 
 
Det blir en workshop där vi delar erfarenheter, diskuterar strategier och rasistiska strukturer. Det blir också en massa pepp!

Medverkande: Asanda Fanti och representanter från QPOC


13.00-14.45 QUEERFEMINISTISK BIO + SAMTAL OM ARBETARKLASSKONST OCH FILMEN SOM POLITISKT VERKTYG
Arrangör: Stockholm Pride & ManligIdentitetsKonst
Medverkande: Lasse Långström
Från masskoreografiernas stad Göteborg kommer Manlig Identitetskonst för att visa sina filmer, efteråt samtal med regissören Lasse Långström 
”Revolutionärerna”, romantisk transmilitant bögporr 30 min.
”Sedelärande Instruktionsmusikal i Revolutionärt Uppförande” 25 min.
Delar ur ”Queerfeministiskt Göteborg 2010” aktioner från sveriges queerhuvudstad, där klass- och heterohatet frodas och tar sig kreativa uttryck. 30 min.
”Gråt Allians av vårt hat” 5 min

13.00-14.45 TRANSRÖRELSEN I TURKIET
Arrangör: RFSL
Medverkande: Maria Sundin, RFSL & secretary of Transgender Europe (moderator), Deniz Solmaz, Black Pink Triangle, şevval Kılıç, Istanbul LGBTT m.fl.
Under de senaste åren har våldet mot transpersoner eskalerat och flera mord har skett. Gäster från RFSL:s samarbetsorganisationer i Turkiet berättar om situationen för transpersoner i Turkiet och om transrörelsens styrka och utmaningar.

13.00-13.45 HBT-SKILDRINGAR INOM VISUELL MEDIA
Arrangör: Pony Sugar Art Gallery
Inom både reklam, film, konst och annan media idag skildras hbtq-personer på ett mer öppet sätt än tidigare men vad är det för stereotyper som vi ser och vilka har skapat dessa? Går utvecklingen åt rätt håll eller stängs vi in i ännu en garderob av "måsten" för att passa in och bli accepterade? 

Vi går igenom ett antal samtida verk där bi- och homorelationer skildras och bryter ner dessa karaktärer och deras relationer. Vi bejakar, samtalar och ser på skildringarna utifrån ett historiskt perspektiv men också utifrån en framtidsanalys kring vart detta leder oss. Är dagens mediala bi- och homobild skapad av queerkulturen eller skapad av en heteronormativ syn på bi- och homosexualitet? Om så är fallet, hur påverkas bi- och homosexuella av denna stereotypa visualisering? 

Vi avslutar föreläsningen och debatten med en worshop där samtliga deltagare själva får vara med och undersöka sin egen självbild i förhållande till denna visuella skildring!

Medverkande: Snövit Hedstierna med flera.

13.00-13.45 POLY FÖR NYBÖRJARE - ATT ÖPPNA UPP SIG FÖR KÄRLEK
Arrangör: Poly - Föreningen för flersamma relationer
 
Hur lever man ickemonogamt? Hur lever man öppet ickemonogamt? Våra föreläsare berättar och har frågestund om poly och relationsanarki.


13.00-13.45 QUEERA BIBELSTUDIER UR ETT KRISTET OCH JUDISKT PERSPEKTIV
Arrangör: Stockholms Domkyrkoförsamling och Sensus
Prästen Lisa Mobrand och Sebastian Selvén, teologistuderande med bakgrund i rabbinska studier. - En interreligiös bibelworkshop om att arbeta med besvärliga och befriande bibeltexter ur ett hbt perspektiv. (Petter Zachrisson inleder)

13.00-13.45 TRANSITIONSPROCESSEN FÖR TRANSSEXUELLA KVINNOR (MTF)
Arrangör: New Renaissance
En målgruppsanpassad föreläsning om transitionsprocessen från man till kvinna. Vi berättar om medicinska ingrepp och behandlingar, efterbehandling och en genomgång av myter och vandringssägner kopplade till processen.

13.00-13.45 VAD HAR ANTIMILITARISM MED QUEER ATT GÖRA?
Arrangör: Ofog och War Resisters' International
Varför är krigsmotstånd en central och viktig del i en queer kamp mot förtryck och orättvisa?
Alla former av krig och militarism leder till att medborgerliga och mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och utrymme för oliktänkande minskar, samt till ökade hatbrott och allmän uppmuntran av fundamentalism, såväl i krigsdrabbade länder som i länder som för krig. Krig och militarism förstärker könsnormer och -roller och straffar de som går utanför dessa, och statligt våld är och har varit ett centralt tema i historien och livet för hbtq-personer runt om i världen.
Ofog är ett antimilitaristiskt nätverk som med fredlig direkt aktion kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis fredlig värld. Tillsammans med aktivister från War Resisters' International (WRI) och Gays and Lesbians of Zimbabwe(GALZ) kommer vi direkt till Pride från det internationella aktionslägret ”War starts here – let's stop it here!” för att berätta om vad som pågår i Norrbotten. Här finns Europas största krigsövningsområde, NEAT, North European Aerospace Test Range, ett 24000km² stort område där NATO, USA och många andra tränar inför krig i form av t.ex. bombfällning.
Välkomna att prata antimilitarism och queer med oss!
Medverkande: Ofog, War Resisters' International, Gays and Lesbians of Zimbabwe

14.00-23.00 HAR DU FRÅGOR OM HIV?
Arrangör: Noaks Ark
Kom till Sergels torg där Noaks Ark finns på plats för att svara på frågor om hiv och annat som smittar vid sex. Vi har informationsmaterial på sju språk, kondomer, information om var du kan hivtesta dig och trevliga hivinformatörer som gärna svarar på dina frågor. 

14.00-15.30 LESBISK KAMP - TILL MINNE AV STINA SUNDBERG
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Ett samtal om lesbisk kamp förr och nu till minne av den lesbiska aktivisten och Feministiskt initiativs talesperson Stina Sundberg som gick bort i år. Vad har vi att lära av historien? Vad har förändrats? Hur ser kampen ut idag? 
Medverkande: Sandra Dahlén leder ett samtal med bland annat Hanna Hallgren och Iki Gonzalez Magnusson där vi får möjlighet att fördjupa oss och få perspektiv på lesbisk kamp.

14.00-14.45 FLATA I NÄTSVÄNGEN
Arrangör: Piratpartiet
Ofta diskuteras de problem med fördomar som man som hbtq-person kan stöta på på nätet, men är det alltid så hemskt? Det är är hög tid att titta på allt bra som kommit ut ur vår sociala samvaro på nätet. Det är bara genom att vara medvetna om allt det goda, som vi kan ta tag i det negativa. Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, berättar utifrån sina egna erfarenheter om hur fantastiskt det är att vara flata i nätsvängen.

14.00-14.45 GOSPEL WORKSHOP
Arrangör: Rainbow Gospel
Kom och sjung gospel! Vi övar in enkla gospellåtar som vi sedan framför på en minikonsert. Rainbow gospel är en kör som består av män och kvinnor troende och icke troende, homo-, bi- och heterosexuella samt transpersoner.

14.00-14.45 HIERARKIER, MAKT OCH IDEAL I HBT-VÄRLDEN - FEMININITET OCH MASKULINITET
Arrangör: RFSL
Anna Maria Sörberg, frilansskribent, diskuterar med några av skribenterna i RFSL:s jubileumsbok, bl.a. Maria Lönn.


14.00-14.45 PROUDLY AFRICAN & TRANSGENDER - GABRIELLE LE ROUX
Arrangör: Stockholm Pride
Proudly African & Transgender är ett samarbete mellan artisten och aktivisten för social rättvisa Gabrielle Le Roux och 10 trans- och genus aktivister från sju länder i Afrika. Gabrielle kommer att presentera skapandet, intentionerna och den påföljande utställningen som ett exempel på transnationell queer-kulturell aktivism. Victor Mukasa kommer att delta på videolänk.
Språk: Engelska

14.00-14.45 VAD HAR SEXKÖPSLAGEN MED HBTQ-POLITIK ATT GÖRA?
Arrangör: RFSL
Medverkande:Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL och Petra Östergren, som arbetar med en doktorsavhandling om sexköpslagen.
När sexköpslagen trädde i kraft var de mest högljudda kritikerna hbtq-personer. Hur kommer det sig? Och idag, drygt tio år senare, vilka kritiserar lagen och på vilka grunder?

14.00-14.45 ÖPPENHET, HIV OCH KONSTEN ATT LEVA!
Arrangör: Stockholms Domkyrkoförsamling och Sensus
Medverkande: Författare Steve Sjöquist, och Sören Juvas, fd. ordförande i RFSL. Christer Wik inleder.
Ett samtal om att våga acceptera livets villkor, hur tystnad och skam skadar och förkrymper. Steve har levt länge med hiv och är författare och har nyss kommit ut med boken Fotspår…… Sören Juvas har varit förbundsordförande i RFSL senaste 10 åren.

15.00-17.00 HÄNG MED EN HBTQ-HUMANIST
Arrangör: Humanisterna
Möjlighet att samtala (eller ställa frågor) enskilt med en hbtq-humanist om humanism som livsåskådning.
Medverkande: Humanisternas HBTQ-nätverk

15.00-15.45 ARS HOMO EROTIKA
Arrangör: Polska institutet & Tupilak
Pawel Leszkowicz håller ett föredrag om polsk/europeisk gaykonst och sina utställningar som t ex Ars Homo Erotika på Nationalmuseum i Warszawa och talar även om konstens roll för hbtq-rörelsen.

15.00-15.45 GAYS AND LESBIANS OF ZIMBABWE
Arrangör: Gays and Lesbians of Zimbabwe
Miles Rutendo Tanhira, aktiv i GALZ (Gays and Lesbians of Zimbabwe), besöker Pride för att prata om GALZ:s arbete.

Programpunkten är på engelska.

15:00–15:45 HIERARKIER, MAKT OCH IDEAL I HBT-VÄRLDEN - DISKUSSIONEN OM "DE ANDRA"
Arrangör: RFSL
Anna Maria Sörberg, frilansskribent, diskuterar med några av skribenterna i RFSL:s jubileumsbok, bl.a. Carlos Diaz.

15:00–15:45 HUR FÖRVERKLIGAR VI QUEERA UTOPIER?
Arrangör: Queertopia
Queertopiafestivalen bjuder in till diskussion om hur en arbetar queerfeministiskt i praktiken. I år säger Queertopiafestivalen att ”det är bara en fråga om tid”, med det vill vi säga att utopier inte är omöjligheter, utan att vi tillsammans kan skapa platser, och i förlängningen samhällen, precis så som vi drömmer om dem! Så vad menar vi med queerfeministiska strategier och hur använder vi oss av dem i våra vardagliga liv, i arbete och aktivistiskt kamp? Kom och var med i diskussionen och ta del av andras erfarenheter!

15:00–15:45 KÄRLEK I SVERIGE: ETT SAMTAL MED BIRGITTA STENBERG
Arrangör: Bokförlaget Norstedts
Birgitta Stenberg blickar tillbaka på 55 år i den litterära offentligheten, på mottagandet av hennes böcker, samarbetet med förläggare och redaktörer och kontakten med läsare. I hennes författarskap speglas ett halvt sekel av förändringar i vårt samhälle. Samtalet leds av Stefan Ingvarsson.

15:00–15:45 MYTEN OM DE ROSA PENGARNA
Arrangör: Vänsterpartiets riksdagsgrupp
Medverkande: Shadé Jalali, likabehandlingsexpert Unionen, George Svéd, enhetschef Diskrimineringsombudsmannen, Representant från RFSL och Josefin Brink (V) / Hans Linde (V), moderator.
Bögar tjänar mindre än heteromän. Vad beror det på, och är de rosa pengarna därmed en myt? Hur ser diskrimineringen av hbtq-personer i arbetslivet egentligen ut och vad kan vi göra åt den?

15:00–15:45 SÄKRARE SEX I ALLA SEXUALITETER – MED BDSM - & FETISCHFOKUS
Arrangör: RFSU & RFSL
Medverkande: Representanter från intresseorganisationer och fristående aktörer & experter, Malinda Flodman (RFSL) m.fl.
Det här är ett panelsamtal om säkrare sex och alternativa sexualiteter. Panelen består av personer med specialiserade intressen, så som rep-bondage, playpiercing, electro-play samt andra sexualupplysare som kommer att delge sig av sina erfarenheter och hur en kan knulla säkerare, vad än för intresse en har.

15:00–15:45 TRANSPERSONERS MÖTE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. PROBLEM, UTMANINGAR OCH VISIONER!
Arrangör: RFSL
Maria Sundin, socionom och transaktivist från RFSL diskuterar aktuella problem och behov i vården för personer som önskar genom gå utredning inför en könsanpassning.

16:00–17:45 VAD ÄR KÖN & VARFÖR ÄR VI SÅ BESATTA AV DET?
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Hur bör en transpolitisk och feministisk syn på kön se ut? Hur ska registreringen och organiseringen av kön förändras? Vad kan vi lära från Feministiskt initiativs kampanj som gjorde arbetsförmedlingen könsneutral för alla arbetssökande? Hur ser våra visioner ut och vilka strategier ska vi använda för att nå dit?
Samtal med Sissela Nordling Blanco (Talesperson Fi), Adrian Repka (Jämfota), Kia Sigge (TransForm) och Peter Tai Christensen (DO).

16:00–16:45 CRIP IS HIP
Arrangör: Utopia
En paneldebatt som öppnar upp ett samtal kring crip/funkis och hur vi kan öppna upp de queera rummen för alla.
Moderator: Lena Thomasson

16:00–16:45 FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
Arrangör: Ung Vänster
Tillsammans övar vi bort ett invant sätt att vara till lags, väja undan och göra oss mindre än vad vi är och vi lär oss verktyg att ta den plats vi har rätt till. Självförsvaret riktar sig till dig som lever som tjej/kvinna och/eller transperson.

16:00–16:45 IDENTITETER OCH HATBROTT – SAMTAL OM GLAPPEN MELLAN LAGENS GRÄNSER OCH VERKLIGHETENS KOMPLEXITET
Arrangör: Brottsoffermyndigheten
Medverkande: Eva Tiby, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, Anna-Maria Sörberg, journalist och författare, Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten.
Hur hanteras skillnaderna mellan lagstiftningens krav på gruppkategorier och brottsdefinitioner gentemot verklighetens mer komplexa vardag? Vilka konsekvenser har samhällsdebatten fått för diskussionen om hatbrott och vilken typ av våld som anses rymmas i begreppet?
Brottsoffermyndigheten arrangerar ett samtal utifrån samhällsdiskussionen om behov av kategorisering och identitetskapande. Samtalsparterna är pionjären Eva Tiby angående hatbrott och med ständigt nya forskningsrön och journalisten och författaren Anna-Maria Sörberg samt Gudrun Nordborg.
Seminariet arrangeras för att bidra till ökat fokus på hatbrotten. Brottsoffermyndigheten har en generell ambition att öka stödet till dem som utsatts, att problematisera orsakerna till brotten, liksom att stimulera granskning av lagstiftning och praxis. Myndigheten vill också lyfta fram den möjlighet som Brottsofferfonden öppnar till finansiering av såväl forskning som andra projekt, i ideell eller offentlig regi, kring dessa frågor. 

16:00–16:45 LIKA UNIFORM, LIKA BEHANDLING?
Arrangör: ESF-projektet, Mervärt, som drivs av RFSL, Svensk BevakningsTjänst och Storstockholms brandförsvar
Medverkande: Maria Sjödin, RFSL (moderator), Karl Sandberg, Svensk BevakningsTjänst samt representanter från Storstockholms brandförsvar, Polisen och Försvarsmakten.
Är det svårare att arbeta med hbtq- eller likabehandligsfrågor inom uniformsyrkena, jämfört med andra arbetsplatser? Är hbtq-frågor och normkritiskt perspektiv en ickefråga, eller en självklarhet? Hur arbetar polisen, väktarkåren, försvarsmakten och brandkåren för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och ett bra bemötande? En paneldiskussion om strategier för att arbeta normkritiskt inom uniformsyrkena. Vi diskuterar hur frågor om hbtq och likabehandling hamnar på dagordningen och vad organisationerna har för strategier i sina verksamheter för att göra upp med föreställningar och normer kring kön och sexualitet.

16:00–16:45 PSYKRADIKAL SAMARBETSFRONT
Arrangör: Psykradikal minnesfond
Panelsamtal med representanter från nätverk/organisationer som jobbar för för rätten att vara som en är oavsett psykstatus. Hur kan vi inom och utanför organisationer jobba psykradikalt? Vilka likheter eller skillnader finns det i våra förhållningssätt? Hur kan vi skapa allianser för att göra världen till en bättre plats för psykfall? 
Medverkande: Isander Freiman/Psykradikal minnesfond, 
Immanuel Brändemo/Aspiequeer och RUS - Riksförbundet Ungdom för Social HälMedverkande: Isander Freiman/Psykradikal minnesfond, Immanuel Brändemo/Aspiequeer och RUS - Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa

Medverkande i panelsamtalet:  Sofie Scapa Wahlström/Psykradikal minnesfond, Immanuel Brändemo/Aspiequeer och RUS - Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa
Moderator: Isander Freiman

16:00–16:45 TRANSFEMINISTISK HISTORIERESA
Arrangör: RFSL
Maria Sundin, transaktivist från RFSL tar oss med på en resa till Transgender Liberations födelse och berättar om den transfeministiska diskursen åren 1993 till 1995 så som den speglades i TransSisters - The Journal of Transsexual Feminism

16:00–16:45 VEM HAR RÄTT? - TILL SIN UTBILDNING
Arrangör: Sveriges Förenade HBTQ-studenter
Utbildning kan öppna dörrar, men vidöppna dörrar kan stängas om examensbeviset inte kan visas. SFQ har granskat Sveriges lärosäten om vilken rätt du har till nytt examensbevis om du byter personnummer efter avslutade studier

17:00–18:00 PRETENTIONER OCH PASSIONER
Arrangör: Gruppen
I "Pretentioner och passione"r bjuder den feministiska teatergruppen Gruppen på en performancekabaré med humoristiska knytnävsslag mot tvåsamhet, norm och påklistrade föreställningar om kärlek. Vi driver med vår sexualitet, blicken som ska godkänna oss och det egna behovet av att tillhöra någon. Föreställningen kom till för ett år sen då de tre scenskolestudenterna ville bjuda Göteborg på en alternativ Alla hjärtans dag-upplevelse.
Om du vill se den vibrerande musen, bögarna på bänken, höra om rödluvans kåthet och dansa tryckare är det här föreställningen för dig!
Så vilka är då Gruppen?
Den består av Nina Haber, Bianca Kronlöf och Elin Söderquist, alla nyss utexaminerade skådespelare från teaterhögsklan I Göteborg. Gruppen är inte bara en feministisk teatergrupp utan också en tankesmedja. Ursprungligen startades den för att vår utbildning led brist på viktiga element, politisk analys, pjäsläsning mm. När vi sedan i teatersverige saknade vissa perspektiv och formspråk bildade vi ett teaterkollektiv. Vi använder oss mycket av humor, satir och ironi och arbetar med performanceinspirerade inslag. Våra uppsättningar skiljer sig mycket av den traditionella teatern och därför är vår publik kanske inte bara den traditionella teaterpubliken. Vi vill underhålla och få vår publik att sätta skrattet i halsen.

17:00–17:45 MAN MÅSTE JU HA NÅGON UNDER SIG - ETT SAMTAL OM DISKRIMINERING
Arrangör: Christine Bylund
Man måste ju ha någon under sig så man inte känner sig helt värdelös.
Med utgångspunkt från denna replik från pjäsen Värst är det för de värdelösa diskuterar Iki Gonzales Magnusson, Sahar Mosleh, Josephine Krieg och Christine Bylund kring sina egna erfaranheter av intersektionell diskriminering utifrån ämnen som kön, sexualitet, funktion och etnicitet.
Alla medverkande har på olika sätt arbetat intersektionellt med frågor som rör kön, etnicitet och funktion och i dessa miljöer sett olika former av diskriminering gentemot andra marginaliserade grupper.

17:00–17:45 MY LIFE WITH HIV
Arrangör: Mounir Bassi
Jag föddes i Malmö, Sverige, för 27 år sedan. Vid 22 års ålder diagnostiserades jag med HIV i samband med dansstudier utomlands och mitt liv vändes upp och ner. Jag skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter, min egna nakna sanning. Dela med mig av mina tankar och känslor, mina rädslor och mitt hopp. Den medicinska resan, den sociala situationen, sexlivet, kärlekslivet, effekten diagnosen hade på studierna, karriären, etc.

Med ett öppet hjärta och sinne svarar jag på alla Era tänkbara frågor. Men även jag har frågor, som jag vill ställa till Er. Jag är bara en av Er, ingen expert, ingen politiker och absolut ingen domare. Min berättelse är och förblir min egen, dock önskar jag att få visa Er ansiktet av någon som lever med HIV. Jag vill låta Er ta del av min resa, både den fula som den vackra sidan.

Samtalet kommer att vara på engelska, men era frågor får gärna ställas på svenska.

17:00–17:45 READINGS OF THE FAT BODY
Arrangör: Fat:up Stockholm
Tomas Hemstad, Maria Lönn och Liz Rosenfeld har skrivit om fetma möter sexualitet, ras och kön. Hör dem läsa och diskutera fetmapolitik med Fat:up-aktivisten Isander Freiman.
Språk: Engelska.

17:00–17:45 VAD ÄR EGENTLIGEN BARNENS BÄSTA?
Arrangör: RFSU
Moderator: Kristina Ljungros, ordförande RFSU. Paneldeltagare: Kristina Henkel (jamstallt.se), Anna Malmquist (Linköpings universitet), Lotta Olsson (Solbackens öppna förskola med verksamhet för regnbågsfamiljer). Emma Wieslander (RFSU). Anders Wallner (partisekreterare MP och förälder).
”Barnens bästa” är ett argument som ofta hörs i samband med olika familjekonstellationer, särskilt från dem som förespråkar att kärnfamiljen är svaret på detta. I detta panelsamtal diskuterar Kristina Henkel, jämställdhetskonsult och författare till boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två” tillsammans med Anna Malmquist, doktorand på Linköpings universitet som forskar om regnbågsfamiljer, Lotta Olsson från den öppna förskolan Solbacken, Emma Wieslander från RFSU samt Anders Wallner, partisekreterare MP och förälder, om vad ”barnens bästa” innebär och vad det egentligen är. Samtalet leds av Kristina Ljungros, ordförande för RFSU.

18:00–19:45 VILLKOR OCH ÖPPENHET I HBTQ-FORSKNING
Arrangör: Stockholms universitets studentkår
Villkor och öppenhet i hbtq-forskning. De strömningar som råder inom akademin går mot en allt mer individualiserad och globaliserad forskning där excellens och internationalisering är ledord. Vad betyder detta för hbtq-forskningen?
Samtidigt ökar de ekonomiska klyftorna i samhället och ny lagstiftning gör det svårare för utomeuropeiska studenter att utbilda sig i Sverige. Hur påverkar det rekryteringen till universiteten? Vad betyder detta för forskningen och för olika gruppers vilja och möjlighet att delta i det akademiska samtalet och samhällsdebatten?

18:00–18:45 TRANSFOBISK ATTACK I MALMÖ – VAD HÄNDE SEN?
Arrangör: RFSL
Medverkande: Maria Sundin, RFSL och Lars Thornberg, DO
Hösten 2010 anordnades 3rd TGEU (Transgender Europe) Council i Malmö. Under konferensen råkade tre av gästerna från Turkiet ut för en transfobisk attack på gatan. När de anmälde detta till polisen fick de också där ett transfobiskt bemötande. Den händelsen har DO-anmälts. Hur arbetar DO gentemot polisen och andra aktörer inom rättsväsendet för att förbättra anti-diskrimineringsarbetet?

19:00–21:30 QUEERTANGO
Arrangör: Charlotte Rivero
Prova Queertango med Charlotte Rivero som är grundare av Queer Tango i Sverige och Sabine Berge. Du kommer att få både föra och följa i dansen. Vi roterar också partners så det går bra att dyka upp ensam! Glöm alla mossiga regler du hört om pardans! Kom och utforska en värld full av danslust och möjligheter till genusvariation, improvisation och lekfullhet. Vi utgår från den inspirerande tangomusiken och låter dansen skapas från denna. Tillsammans utmanar vi normen med  hjälp av normkritisk queer pedagogik!
Instruktion kl 19.00-20.30. Efter instruktionen är det öppet för tangodans i 30 min.
Queer Tango-kurserna är mixade avseende genus/kön och sexualitet. Charlotte grundade år 2006 Tangoverkstan- Roller i rörelse©, baserad i Stockholm, för att kunna sprida idén om queer tango och driva ett förändringsprojekt på tangoscenen nationellt/internationellt. Idag erbjuds regelbundna terminskurser på alla nivåer i Stockholm samt den årliga Stockholm International Queer Tango Festival. Queer Tango är idag en växande pardansrörelse som har fått stor spridning internatonellt de senaste åren. 

19:00–20:30 MAN - EN UTREDNING
Arrangör: Kvalitetsteatern
Har du nångång träffat en Man? Vet du hur en Man ser ut? Kvalitetsteatern bjuder in till en dansant brutal dissektion av Mannen – ett försök att dekonstruera det manliga genusetoch/eller geniet. Vad är en Man?
Ensemblen består av fyra personer som gått sommarkursen ”Normkritisk gestaltning
HBTQ” på Teaterhögskolan (nuvarande 'STDH') i Stockholm, 2009/2010. Kursen startades på initiativ från Carolina Frände och hölls av Mattias Brunn, Nadja Hjorton och Gunilla Edemo. Under kursen prövades normkritiska infallsvinklar i dans-, teater- och textskapande. Kursen inspirerades av en devisingmetod, som kvalitetsteatern har fortsatt att utforska.
Kvalitetsteatern är inga heterosexuella cis-mans-folk.
Kvalitetsteatern vill göra queer teater för queer-folk.
Av och med: Eddie Mio Larson, Francine Agbodjalou, Johanna Essie Sjögren, Robin N Spegel. Samt: Rebecka Askaner, Love Emilie Becker, Siri Hill, Maria Jennefelt, Hanna Nilsson.
MAN – en utredning började då Robin N Spegel (projektledare/regissör), som en del av sin utbildning på Biskops Arnös dramatikerlinje, samlade ihop två grupper av människor för att ses en gång i veckan och analysera och/eller dansa Mannen – ur ett feministiskt och 'utan mål'-perspektiv. För att leka. För att mötas. För att vara flera.
MAN – en utredning genomförs med beviljat bidrag från Kulturrådet och stöd från ABF
samt med hjälp och coachning av Klara Bendz och Gunilla Edemo.

21:30–22:30 UT UR GARDEROBEN
Arrangör: Erik Nihlgård
"Ut ur garderoben", teater nea presenterar en gaylicious föreställning kring normer, fördomar, hetero/homofobi och kommautprocesser ur två bögars synvinkel. Delar av pjäsen bygger på Anders Öhrmans bok "Komma ut. Berättelser från garderoben." Föreställningen har sin premiär på pridefestivalen. På scen Erik Nihlgård och Henrik Wikman.
Teater nea tror på teaterns viktiga uppgift att genom alla dess uttrycksformer skapa diskussioner kring aktuella ämnen, öppna upp för nya sätt att se på sin omvärld och ge människor upplevelser som berör, engagerar, roar och oroar. Med vårt arbete vill vi påverka hur det ser ut på och bakom teaterscenerna idag och i samhället i stort.   


22:00–00:00 HÄNG PÅ KULTURHUSTAKET
Arrangör: Stockholm Pride
För dig som vill hänga kvar på kulturhustaket arrangerar Stockholm Pride kvällarna. Varje kväll bjuds olika DJ:s in för att spela för just dig! Välkommen!