11.00-14.00 LÅNA POLY
Har du någon gång velat fråga en polyperson eller relationsanarkist om hur de lever? Osäker på om du själv är poly? Har du frågor du inte fick svar på i någon programpunkt om poly? Kom till våra lånepolys och prata med dem!

11:00–12:45 FAMILJEPOLITISKA VISIONER
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Sissela Nordling Blanco, Tiina Rosenberg, Monica Amante och Niclas Järvklo samtalar om framtidens familjepolitiska utmaningar.
Varför separeras inte religiösa riter från ekonomiska uppgörelser? Varför får bara två föräldrar ha vårdnaden av ett barn? Var är de ensamstående i hbtq-rörelsens familjevisioner? Är kollektivhus en hbtq-fråga? Hur påverkar kärnfamiljen kapitalismens tillgång till arbetskraft och reproduktion? Är surrogat en medelklassfråga? Är adoption kolonialistiskt?

11:00–11:45 10 ENKLA SÄTT ATT SKAPA EN TRYGG HBT-KOMPETENT MÖTESPLATS
Arrangör: RFSL Stockholm och RFSL Ungdom Malmö
Under Stockholm Pride 2010 träffades fem organisationer från olika delar av Sverige och diskuterade vikten av trygga mötesplatser för unga hbtq-personer. Nu är de tillbaka med en snabbkurs i hur man skapar en trygg mötesplats. Genom 10 gyllene regler ger de landets övriga ungdomsledare möjligheten att ta del av praktiska metoder i att arbeta stärkande med hbtq-ungdomar. Föräldrar är också välkomna!

11:00–11:45 BDSM OCH MÖTET MELLAN SEXUALITET OCH JURIDIK
Arrangör: RFSL
Medverkande: Emma Wieslander, RFSU, Reb Kerstinsdotter, jur.stud., RFSU Stockholms bdsm-grupp, representant från RFSL
RFSL och RFSU Stockholms bdsm-grupp reder ut vad som är den gällande juridiska situationen i relation till bdsm-praktiker. Vad är möjligt att samtycka till? Hur möjliggör lagstiftningen diskriminering av sexuella uttryck?

11:00–11:45 ETT SAMTAL OM SEXUELLA KRÄNKNINGAR OCH ÖVERGREPP MOT HBT-PERSONER
Arrangör: RFSL
Under den senaste tiden har det talas mycket om sexuella kränkningar och övergrepp i media. Samtidigt har det varit tyst om frågan ur ett hbtq-perspektiv. Nu är det dags att vi tar upp detta i vårt hbtq-community. I ett samtal mellan olika experter på området lyfts frågan för att på så sätt göra det möjlighet att alls prata om det. Hur ser det ut? Vilken kunskap finns? Och finns det stöd för utsatta hbtq-personer?
Medverkande: Sandra Dahlén (moderator), Suzann Larsdotter, RFSL, Lars Gårdfeldt, Monica Ahlberg, HOPP, och Inti Chavez Perez.

11:00–11:45 PSYKOSOCIAL HÄLSA HOS TRANSSEXUELLA EFTER TRANSITIONEN
Arrangör: New Renaissance
Många transsexuella berättar om hur vården är dålig på att följa upp transsexuella såväl under som efter transitionsprocessen. Efter att Socialstyrelsens Rättsliga Råd har fattat sitt beslut lämnas många vind för våg och tvingas att klara sig själva utan stöd, vägledning och hjälp att hantera tankar, känslor, samt omvärldens reaktioner.

11:00–11:45 SJUKT FÖRSÄKRAD?
Arrangör: Sveriges Förenade HBTQ-studenter, SACO Studentråd
En genomgång av dagens sjukförsäkringssystem, hur det påverkar dig vid sjukdom under studietiden och vilka förbättringar och förändringar som kan ske inför framtiden. Vi tar även upp saker som särskilt påverkar dig som identifierar dig som homo- eller bisexuell, transperson eller queer.

11:00–11:45 TRANSIDENTITET ÄR INTE EN PERSONLIGHETSSTÖRNING - SLUTA STIGMATISERA MÄNNISKORS IDENTITET!
Arrangör: RFSL
Maria Sundin, socionom och transaktivist från RFSL, pratar om effekterna av att transpersoner fortfarande ses som psykiskt sjuka och störda i Sverige och den världsomfattande kampen för att friskförklara oss.

11:00–11:45 WORKSHOP KRING ”ÖPPENHET I DET SVENSKA SAMHÄLLET”
Arrangör: Interfem
Vad innebär det att vara hbtq-kvinna och leva i det svenska samhället idag. Vi vill bjuda in dig till en förtrolig workshop, där du kan diskutera rasism, diskriminering, sexualitet och andra frågor utifrån egna angelägenheter. 

Öppet för endast hbtq-deltagare som är kvinnor och/eller transpersoner med utländsk bakgrund. Tyvärr får inte heterosexuella cis-personer och vita etniskt svenskar delta i workshopen.

Medverkande: Zayera Khan, Miriam Nauri.


12.00-18.00 TIOTRETTON + PRIDE = SANT
Hur smakar blått? Hur doftar stolthet? Är tårar en krydda eller gör de soppan bitter? Under Stockholm Pride 2011 kokar grytorna över i TioTrettons kök. Dom puttrar av kärlek, pirrande känslor, svåra beslut och spännande möten.
Pröva, låna, häng och känn. Vi smakar på regnbågen, animerar kärlek, vänder och vrider på de där hemliga böckerna man vill, men inte riktigt vågar låna.
Kom och var stolt med oss på TioTretton, Kulturhusets oas för dig mellan 10 och 13 år.
Besök oss även i Pride Kungsträdgården torsdagen den 4/8 Där vi dukar upp en härlig Regnbågesbuffé och bjuder på en rad smaskiga överraskningar.

12:00–13:45 EXQUISITE LIFE: FILM SCREENING AND ARTIST TALK
Arrangör: Stockholm Pride & Isander Freiman
Medverkande: Liz Rosenfeld, Isander Freiman, Tova Gerge
Ett samtal mellan artister om konstruktionen av queerrelationer, queerfamiljer, queer i samhället följt av en visning av Liz Rosenfelds två kortfilmer Untitled (Dyketactics Revisited), 2005, 8 min, och Frida & Anita, 2010, 19 min.
Språk: Engelska

12:00–13:00 HIV, BROTT OCH STRAFF
Arrangör: RFSU, RFSL, HivSverige
Medverkande: Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande RFSL och ledamot i Nationella Hivrådet, Lars Olsson, juridisk rådgivare RFSU, Joakim Berlin, Hiv-Sverige, Maria Ferm (MP), ledamot i justitieutskottet,  Fredrick Federley (C). Moderator: Kristina Ljungros, ordförande RFSU.
”Det ska inte vara lagligt att smitta någon med hiv” säger några. "En person som lever med hiv måste ta sitt ansvar", säger andra. Men fungerar dagens ordning? Är det rimligt att människor åtalas i den grad som sker i Sverige idag? Vad är effekterna av informationsplikten? Är det rimligt att de ca 5 000 personerna som lever med hiv i Sverige idag bär hela ansvaret för säkrare sex? Har vi inte alla ett ansvar att skydda oss? Handlar hivprevention om det man säger eller det man faktiskt gör?  Och är det inte dags att se över dagens rättstillämpning och lagstiftning?
RFSL, RFSU och Hiv-Sverige driver ett gemensamt projekt där syftet bland annat är att sprida kunskap om kriminaliseringen av hivöverföring i Sverige idag och dess effekter. Denna workshop ger bra inblick i hur smittskyddslagen och andra regler som omgärdar människor som lever med hiv verkligen fungerar och vilka effekter den får på människors liv. Vi diskuterar också vad som behöver förändras i lagstiftningen och regelverk.

12:00–12:45 "OM JAG INTE UTTRYCKER MIG MED KONST SÅ TÄPPS JAG TILL"
Arrangör: RFSL Ungdom
Tusen bilder, tusen ord är ett konstprojekt som startades av RFSL Ungdom 2009 som ett försök att arbeta stärkande och främjande av psykisk hälsa på nya sätt. Nu har grupper på sex orter i landet jobbat med hbtq-identifierade konstnärer i workshops och även tagit fram utställningar. Fokus har legat på stärkande av den egna identiteten och på att skapa en trygg plats att vara och växa på.
I detta samtal kommer vi prata om hur ingredienserna psykisk hälsa, hbtq, konst och gemenskap blandas i projektet.
Medverkande: Paula Urbano, Carl Åkerlund, Elin Mörkberg och Athena Farrokhzad.

12:00–12:45 ATT KOMMA UT SOM TRANSSEXUELL
Arrangör: Transföreningen FPES
Lena L. Eriksson från Båstad berättar om att komma ut inför anhöriga och arbetskamrater utifrån sina egna erfarenheter.

12:00–12:45 PIRAT = PRIVAT? INSPIRERANDE TAL OM INTEGRITET
Arrangör: Ung Pirat
Är ett öppet samhälle bra i alla lägen? Är ett öppet samhälle lika med ett tryggt samhälle? Är det samhället eller du som bestämmer om du ska vara öppen?

Ung Pirats förbundsordförande Gustav Nipe talar om hur hbtq-personer påverkas av integritetsfrågor och vikten av ett öppnare samhälle. 

Rätten till ett öppet liv borde vara en självklarhet. Men det borde även valfrihet vara. Du ska inte vara tvingad att leva öppet om du inte vill. Din sexualitet, dina åsikter och ditt kön ska inte registreras av staten mot din vilja. Som asylsökande ska informationen om din sexualitet inte säljas till ditt hemland. När du väljer att leva ett öppet liv, ska den information du uppger inte kunna användas emot dig

12:00–12:45 POLY OCH BDSM – HUR FUNKAR DET?
Arrangör: RFSU Stockholms Polygrupp & Sexualpolitiska BDSM- & fetischismgrupp i samarbete med Polyföreningen
Kombinationen poly och BDSM kan innehålla särskilda utmaningar. Hur känns det när din ug har flera Dominanta? Är vaniljsambon okej med att din Top lämnar märken? Hur hanterar en motstridiga order från två Dominanta? Hur känns det när din slav blir kär i en till - och när din Dominant också blir det? I den här workshopen ges möjlighet att diskutera vilka speciella situationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.


12:00–12:45 QUEER FUCKSHOP
Arrangör: RFSL Ungdom
På den här workshopen går vi igenom hur kroppen funkar när man har sex. Bättre kunskap om kroppen gör att man kan ha sex som blir bättre, både för en själv och för de som man har sex med.
Kom och lyssna på analanvisningar, kukkunskap och fittfakta som du aldrig har fått höra på sex- och samlevnadsundervisningen.
Medverkande:Mina Gäredal och Hedvig Nathorst-Böös.


12:00–12:45 VIKTEN AV ATT LÄRA SIG LEVA MED HIV!
Arrangör: Posithiva Gruppen (PG), Stockholm
Att få ett hivbesked innebär för många en omställning. Nu ska man ”lära” sig leva som hivpositiva med samhällets krav och kanske många hinder i dels att ”komma ut” – kanske både som gay och som hivpositiv. För många är det en jobbig process. PG:s stödverksamhet under många år har gett erfarenheter som nu formaliserats i flera olika stödinsatser, både enskilda och i grupp. Det senaste tillskottet är seminariehelgen Posithiv Plattform som samlar hivpositiva i grupp för information, diskusson, erfarenhetsutbyte och tankar kring hiv som sjukdom, komma ut process, livsfrågor och många andra delar i livet. Vi presentar PGs erfarenheter och stödprogram.


13:00–14:45 HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KONTRA RASISM
Arrangör: Nätverket mot hedersrelaterat våld
Medverkande: Nima Dervish, moderator, Josef Wijk, Nätverket mot hedersrelaterat våld/alla lika, Maria Hagberg, Nätverket mot hedersrelaterat våld/Social toolbox och Kvinnors nätverk, Eduardo Grutsky, Alma Europa, Sara Mohammad, Riksföreningen glöm aldrig Pela och Fadime, Virpi Hellmark, Ola stödjour i Nyköping, Ann-lousie Trulsson, Politiker och präst i Karlskrona, och Dalala Abdelgani, troende muslim och aktivist.
 Tusentals personer blir utsatta av detta specifika förtryck i Sverige idag. Unga som vuxna, homosexuell som heterosexuell, män som kvinnor lider av hedersrelaterat förtyck i olika grader. Samtidigt som detta sker så ser vi också en ökad grad av främlingsfientlighet och rasism i dagens samhälle. Främlingsfientliga strömningar letar frenetisk efter argument för att styrka sina påståenden och hedersrelaterat våld och förtryck har blivit en av dem.

Organisationer, politiker och makthavare har inte fått en lätt uppgift att ta tag i, nämligen hur vi ska kunna motverka främlingsfientligheten i dagens samhäller samtidigt som vi måste bemöta problemen med hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi diskutera och kunna komma fram till lösningar utan att vi ska ge främlingsfientliga makter en gratis skjuts i sina egna fundamentala idéer? Hur ska vi motverka religiösa fundamentala idéer (oavsett religiös tillhörighet) utan att själva vara främlingsfientliga?

Dessa frågor vill vi belysa under ett panelsamtal tillsammans med olika organisationer och deras expertis. Medverkande kommer att vara teoretiskt kunnande personer, personer som jobbar med jour och skyddade boende verksamhet, politiskt kunnande/politiker samt också personer som själva vart utsatta.

Välkomna att lyssna på olika personer med ett brett spektra av erfarenhet och själva också berika debatten med era reflektioner och funderingar.


13:00–13:45 FITTAN I FOKUS
Arrangör: RFSU & RFSL
Medverkande i panelen: Malinda Flodman (moderator), Renita Sörensdotter, Suzann Larsdotter, Ylva-Maria Thompson, Sussie Hedlund, Camilla Stenfelt och Mari Svanberg Risberg.
Fittan i fokus är en paneldiskussion med spännande personer från olika sammanhang. Här kommer både aktivister, akademiker, konstnärer och professionella att sitta sida vid sida . Vi kommer att diskutera, samtala och debattera runt frågor som sätter fittan i fokus. Det kommer att handla om den osynliggjorda kroppsdelen, kunskap och okunskap, lust, njutning och tillfredsställelse, men också när det gjort ont, kliar och inte känns bra. Det finns också möjlighet att ställa frågor till panelen i förväg och under seminariet.

13:00–13:45 INSEMINATION I STOCKHOLMS LÄN: LÅT BÅDA BÄRA BARN!
Arrangör: RFSL Stockholm
Ett panelsamtal om läget för lesbiska par i Stockholms län som vill få landstingets hjälp med assisterad befruktning. Sen år 2005 kan lesbiska bli inseminerade. Stockholms läns landsting, och flera andra, har dock beslutat att bara ena kvinnan i ett par kan få denna hjälp. Det handlar inte om en generell begränsning på ett barn genom assisterad befruktning per par. I såväl heterosexuella som homosexuella par kan den i paret som fött ett barn med hjälp av assisterad befruktning även få hjälp med ett andra, om än till en högre egenavgift.

13:00–13:45 Maskerad – en debut som sätter på
Arrangör: Bokförlaget Norstedts
Fjortonårige Maxance är osäker på sig själv och sin sexualitet. Han är på kollisionskurs med sin ensamstående mamma, alla jämnåriga och hela världen. Aftonbladets recensent kände sig påsatt av Andrés Stoopendaals debut "Maskerad" och kritikerna har unisont hyllat den. Under förarbetet gick han igenom högar av skildringar av homosexualitet i litteraturen. Om dessa skildringar, om Maxance, debuten och manipulativa tonårsbögar samtalar författaren med Stefan Ingvarsson.

13:00–13:45 POLYPANEL - TEMA ÖPPENHET
Arrangör: Poly - Föreningen för flersamma relationer
Ställ frågor till vår panel av polyamorösa och relationsanarkister.
Årets tema är öppenhet och vi kommer att ta upp frågor om öppenhet i relationer - dels öppna relationer men också öppenhet mot omvärlden om hur man lever.

13:00–13:45 QUEERSYNDROMET - SEXUELL MÅNGFALD OCH ASPERGERS SYNDROM
Arrangör: Attention i Göteborg och Inger Jalakas
Medverkande: Inger Jalakas, författare, och Henrik D. Ragnevi, ordförande Attention i Göteborg, m.fl.
Inger Jalakas har skrivit boken "Sex, kärlek och Aspergers syndrom" där hon har intervjuat flera personer med Aspergers syndrom. I ett panelsamtal diskuteras sexualitet utifrån perspektivet att du också har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

13:00–13:45 UNGDOMARS SEXUALVANOR
Arrangör: RFSU
Medverkande: Gustav Nilsonne (moderator), Veronika Halvarsson, doktorand i sociologi. Anna-ChuChu Schindele, enheten för hivprevention och sexuell hälsa, Smittskyddsinstitutet. Gisela Helmius, professor emerita och mångårig sexualaktivist.
En paneldebatt om sex bland unga. Vad har ungdomar för kunskaper, attityder och beteenden i dag? Vilka metoder har vi för att följa förändringar över tid och undersöka effekter av preventiva insatser? Representanter från myndigheter, akademi och ideella organisationer deltar.

13:15–14:00 ÄLSKAD AV ALLA UTOM SIG SJÄLV. ETT SAMTAL OM SEX, RÄDSLA, SKAM OCH KÄRLEK UTANFÖR HETERONORMEN
Arrangör: Stockholms Domkyrkoförsamling och Sensus
Medverkande: Emma Wieslander, RFSU. Ronnie Ask, Venhälsan. Moderator; Petter Zachrissson, teologstuderande. Christer Wik inleder.
Ronnie Ask arbetar på venhälsan och möter dagligen personer som står inför att eventuellt leva med hiv. Emma Wieslander är en av personerna bakom ”Prata om det” (prataomdet.se)
 
Ett samtal om att våga tala om lust, längtan och gränser i allt från ett ligg till djupare förhållanden. Den stereotypa bilden av skuldbelagda kvinnor som tyst lider och macho män som är förövare fungerar inte – särskilt inte i hbt- samhället. Hur pratar vi om sex, rädsla, skam, gränser och gråzoner i relationer som ligger utanför heteronormen?

13:30–14:30 QUEER I FÖRSKOLAN
Arrangör: Emelie Lysholm
I mötet med barn blir återskapandet av kön så konkret. Deras
funderingar och frågor om kön och tolkningar av kön visar tydligt hur
smala könsrollerna är. “Jag vet att du är flicka, du har pojkehår men
du är flicka”. Kommentaren kommer från en diskussion med ett barn
efter att jag åter fått frågan om vilket kön jag är, om jag är pojke
eller flicka. Jag svarade att jag var inget av det, varken pojke eller
flicka. Men det stämmer inte överens med den bilden barn får lära sig
att kön är. Det finns bara två, pojke och flicka. Du är något av det,
du kan inte vara båda eller inget av det. Men vad är kön? Hur ska barn
kunna begripa vad kön är? Hur ska de kunna se vem som är flicka och
vem som är pojke? Finns det bara två kön… eller finns det tjugotvå?
Queer i förskolan tar upp flera olika problematiker om att tänka på
barn som kön istället för människor, om hur det är att vara
normbrytande i en normativ verksamhet. Begreppet queer förklaras,
konkretiseras och problematiseras.

14.00-23.00 HAR DU FRÅGOR OM HIV?
Arrangör: Noaks Ark
Kom till Sergels torg där Noaks Ark finns på plats för att svara på frågor om hiv och annat som smittar vid sex. Vi har informationsmaterial på sju språk, kondomer, information om var du kan hivtesta dig och trevliga hivinformatörer som gärna svarar på dina frågor. 

14:00–15:45 Gayaktivism som fredsaktivism
Arrangör: Stockholm Pride
Medverkande: Dina Avrahami
Visning av filmen "City of borders" med efterföljande diskussion kring om gayaktivism kan verka för fred i regioner där väpnade konflikter pågår. En föreläsning som hålls av Dina Avrahami, lektor i Freds- och konfliktstudier.


14:00–14:45 EN JÄVLIGT SEG DRÖM
Arrangör: Hallongrottan
Medverkande: Sara Lövestam, Bitte Andersson
Sara Lövestam har i år kommit ut med sin andra roman på Piratförlaget och båda hennes böcker är nu på gång med franska översättningar. Men det har inte alltid gått så lätt. Hör Sara berätta om en tjugofemårig dröm. Hon läser ur de tidigaste bokmanusen (mycket lesbisk läsning utlovas) och avslöjar hur skrivandet hade en alldeles central del i hennes komma ut-process. 


14:00–14:45 HUR ÖPPNA ÄR SVERIGES GRÄNSER?
Arrangör: Kristdemokraterna i Stockholms stad och län
Hbt-flyktingar har ofta haft svårt att få asyl i Sverige. 2006 förtydligades utlänningslagen vad gäller rätten att få asyl på grund av sexuell läggning. Men trots detta nekas fortfarande hbt-personer skydd i Sverige. Nu har Migrationsverket satsat på att utbilda sin personal i normkritik och gjort ett förtydligande om hur regelverket ska tolkas. Räcker detta? Kan den som flyr till Sverige på grund av sin sexuella läggning räkna med att få skydd eller behöver vi göra mer?


14:00–14:45 KÖN, SEX OCH TROSFRÅGOR PÅ JOBBET
Arrangör: Religion ♥ HBT och Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Medverkande: Linda Elstad (moderator), Jan-Olov Madeleine Ågren, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Shadé Jalali, Unionen, Marjut Ervasti, Svenska Kyrkan, samt Maria Karlsson, Lärarförbundet.
Om tystnadskultur, fikasnack och ansvar. Vem får vara personlig på arbetsplatsen? Vad är okej att säga kring fikabordet? Och vems ansvar är detta egentligen?

14:00–14:45 PSYKRADIKALT ERFARENHETSUTBYTE
Arrangör: Psykradikal minnesfond
Erfarenhetsutbytande samtal med psykfall utifrån personliga upplevelser. Vad ser vi för möjligheter  respektive svårigheter till  följd av vår psykiska status?  Vad händer när en person är normbrytare och har kontakt med psykvården? Och vad har kapitalismen egentligen för intresse av psykfall? 
Medverkande: Sofie Scapa Wahlström, Lina-Lea Zimmerman, Nienori Engdahl, Susanna  Petersdotter, Johan Sundell

14:00–14:45 VARFÖR SÅ TYST?
Arrangör: Posithiva Gruppen (PG), Stockholm
Idag är det mycket tyst kring hiv i Sverige. Många har uppfattningen om att det inte är några problem att leva med hiv när det numera finns effektiva behandlingar.
Filmen tar upp ett antal olika personers tankar kring hur det är att leva med eller leva tillsammans med en som har hiv. Filmens syfte är att informera om att hiv finns i vårt samhälle och skapa debatt och diskussion kring varför så tyst.

14:15–15:00 Gaming för normbrytare
Arrangör: Stockholm Pride
Till synes är vi fria att välja hur våra avatarer ska se ut och vad de ska göra i spelvärlden. Men hur ser gamer-världen i onlinespel ut för en spelare som inte är man? Vilka begränsningar och möjligheter finns i olika spel för kön, sexualitet och identitet? Panelen diskuterar dagens spelutbud och situation, queera strategier för spelande och spel som ger utrymme. Kom med dina egna erfarenheter, åsikter och frågor!
I panelen medverkar Åsa Roos: spelutvecklare och brädspelsnörd med bakgrund inom SVEROK, Teresa Axner: frilansjournalist, nördfeminist och expert på pedagogiska lajv, Ina Bäckström: speldesignstudent och e-sportsreporter för bland annat SVT med huvudinriktning på Starcraft, Maria Sjöberg: redaktör för sociala medier på Sveriges Radio och girl gamer, samt Vio Szabo: queeraktivist och författare till ”spelare som råkar vara kvinnor”.
Moderator: Edward Summanen.

14:30–15:00 PRIDE KIDS: BABYRYTMIK MED CHARLOTTE WIHK
Arrangör: Stockholm Pride & Rum för Barn
Sjung, dansa och ha kul tillsammas med ditt barn. Vår klassiska sångskatt så som Imse vimse m.fl. blandas med nyare hits och en hel del egna påhitt. Alla kan vara med – då blir det som roligast. Ta med ett dansant humör, det kan bli en mazurka med herr Gurka eller en ridtur med Blanka.
 Baby ca 0 – 1 år – för dig som trivs bäst i famnen.
Charlotte leder barnrytmiken på Dieselverkstaden och på Dansmuseet. Nu blir det full fart för liten och stor på Rum för Barn. Välkomna!

15:00–17:00 WÄXA MEDIDANCE
Arrangör: Wäxa mediMoves
Wäxa MediDance TM
Ett dans- och rörelsemeditationspass för dig som vill utforska dina egna rörelser.
Vi hjälper dig att hitta kroppens spontana rörelser som ger träning på ett naturligt och avslappnande sätt. Du får lära dig fokusera på rörelse/dans, andning och visualiseringar till lockande toner från hela världen. Vår sammansättning av övningar bygger på grunder från fridans, teatermetodik samt olika friskvårdstekniker.
Wäxa MediDance är en teknik skapad av Andrea Larsdotter.
"Med ena benet i teaterns värld och det andra i friskvården, balanserar hon lugn och avslappnat skådespelarens och dansarens verktyg, transformerar dess redskap så de kan bli en del av din värld."
Wäxa MediMoves erbjuder kurser, workshops, föreläsningar och utbildningar för dig som vill undersöka olika fria former av dans, rörelse och bodymind träning.
Wäxa MediMoves arbetar även med friskvårdsevenemang för företag samt PT- klasser inom lågintensiv träning. Wäxas instruktörer kan liknas vid "rörelsecoacher" som hjälper dig hitta tillbaka till din egen rörelse och rytm. Många som går våra kurser upplever att de stärker sin självkänsla och kroppsmedvetenhet. På våra kurser lär du dig att lita på kroppen.


15.00-17.00 HÄNG MED EN HBTQ-HUMANIST
Arrangör: Humanisterna
Möjlighet att samtala (eller ställa frågor) enskilt med en hbtq-humanist om humanism som livsåskådning.
Medverkande: Humanisternas HBTQ-nätverk

15:30–16:40 MAN - EN UTREDNING
Arrangör: Kvalitetsteatern
Har du nångång träffat en Man? Vet du hur en Man ser ut? Kvalitetsteatern bjuder in till en dansant brutal dissektion av Mannen – ett försök att dekonstruera det manliga genusetoch/eller geniet. Vad är en Man?
Ensemblen består av fyra personer som gått sommarkursen ”Normkritisk gestaltning
HBTQ” på Teaterhögskolan (nuvarande 'STDH') i Stockholm, 2009/2010. Kursen startades på initiativ från Carolina Frände och hölls av Mattias Brunn, Nadja Hjorton och Gunilla Edemo. Under kursen prövades normkritiska infallsvinklar i dans-, teater- och textskapande. Kursen inspirerades av en devisingmetod, som kvalitetsteatern har fortsatt att utforska.
Kvalitetsteatern är inga heterosexuella cis-mans-folk.
Kvalitetsteatern vill göra queer teater för queer-folk.
Av och med: Eddie Mio Larson, Francine Agbodjalou, Johanna Essie Sjögren, Robin N Spegel. Samt: Rebecka Askaner, Love Emilie Becker, Siri Hill, Maria Jennefelt, Hanna Nilsson.
MAN – en utredning började då Robin N Spegel (projektledare/regissör), som en del av sin utbildning på Biskops Arnös dramatikerlinje, samlade ihop två grupper av människor för att ses en gång i veckan och analysera och/eller dansa Mannen – ur ett feministiskt och 'utan mål'-perspektiv. För att leka. För att mötas. För att vara flera.
MAN – en utredning genomförs med beviljat bidrag från Kulturrådet och stöd från ABF
samt med hjälp och coachning av Klara Bendz och Gunilla Edemo.


15:00–16:45 INTERNATIONAL TRANS ACTIVISM
Arrangör: RFSL
Medverkande: Maria Sundin, Secretary Transgender Europe (TGEU) (moderator), Sass Rogando Sasot, communications officer, ILGA Asia and co-founder of STRAP, Society of transsexual women of the Philippines, şevval Kılıç, Istanbul LGBTT, Turkey.
Transaktivister från Sverige, Turkiet och Filippinerna samtalar om kampen för transpersoners rättigheter i sina respektive länder. Hur ser rörelserna ut, vilka är likheterna och skillnaderna samt hur kan man samarbeta för gemensamma mål?
Språk: Engelska.

15:00–15:45 SARA LÖVESTAM - I HAVET FINNS SÅ MÅNGA STORA FISKAR
Arrangör: Hallongrottan
Medverkande: Sara Lövestam
Sara läser ur sin nya roman och berättar om dess bakgrund, tillkomst och tema. Vi får även en allra första glimt ur nästa bok som är planerad att ges ut 2012.


15:00–15:45 VATIKANEN PÅVERKAR OSS – HUR KAN VI PÅVERKA VATIKANEN?
Arrangör: RFSU
Paneldeltagare: Kristina Ljungros, ordförande RFSU (moderator), Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör i Vatikanen och Malta. Advokat Dan Hanqvist, en av initiativtagarna till Katolsk vision, Karin Nilsson RFSU m.fl.
Hur ser det sexualpolitiska arbetet inom EU ut? Vilket värde har sexuella rättigheter internationellt? Hur påverkar Vatikanen de beslut som fattas och hur stort inflytande har Sverige egentligen? Kom och lyssna när representanter från Katolska kyrkan och Sveriges ambassadör diskuterar.

15:00–15:45 En kärlek som kräver mod
Arrangör: Bokförlaget Rabén & Sjögren
En kärlek som kräver mod. Samtal med författaren Sofia Nordin utifrån hennes Augustnominerade ungdomsroman "Det händer nu". Hur vågar man berätta för sin bästa vän att man är kär i henne?
"Det händer nu" är en kärlekshistoria om två tjejer som känns lika självklar och äkta som vilken kärlekshistoria som helst. Men huvudpersonen Stella brottas med sina inre tankar om vad som är okej och inte. För att ventilera sina känslor tecknar hon i hemlighet porträtt av sin stora kärlek Sigrid. Sakta men säkert kan hon bejaka sina känslor och närma sig Sigrid. Men det svåraste är nästan att bemöta alla andra som står henne nära - föräldrar, syskon och kompisar.
Sofia Nordin, född 1974, bor i Stureby men är född och uppvuxen i Sollentuna. Hon debuterade 2003 med "Äventyrsveckan", som vann Eriksson & Lindgrens berättartävling ”Berättarglädje, 2002” och har sedan dess givit ut en rad böcker. Sofia Nordin Augustnominerades 2009 för "Natthimmel", som hyllades till skyarna av både kritiker och läsare, och 2010 för "Det händer nu".


15:00–15:45 ÄLSKA ELLER HATA KALLE MED KLÄNNING OCH JÖSTA OCH JOHAN?
Arrangör: Sagolikt Bokförlag
Älska eller hata Kalle med klänning och Jösta och Johan? Varför upplevs Sagolikt Bokförlags mångfaldsbarnböcker så hotfulla av somliga? Är det politisk propaganda?

Medverkande: Anette Skåhlberg, Katarina Dahlquist.

15:00–15:45 ÄR BUTCHEN UTROTNINGSHOTAD? BUTCHEN FINNS, SYNS INTE LÄNGRE.
Arrangör: Zayera Khan
Definitioner av butch. Det här är en workshop för dig som själv identifierar dig som butch. Butchen har alltid utmanat heteronormen genom att inte se ut "som en riktig kvinna". Idag finns det utrymme för fler identiteter och beteckningar för normbrytande.
Vad innebär det att ha identiteten butch idag? Hur upplever andra din identitet? I vilka sammanhang känner du dig förstådd/missförstådd?
Finns det sammanhang då du känner att du inte vill använda dig av epitetet butch? Vilka sammanhang känner du dig trygg att göra det? Vad påverkar valet? Vilka strategier har du för att hantera omvärldens föreställningar?  
Det förekommer diskriminering emellan identiteterna vad gäller kvinnor som är homosexuella och har en androgyn eller butch identitet. Vilka är dina upplevelser? Är det så att ”butchen” inte finns idag utan har ersatts med andra identiteter? Om så, varför är det så? Vad innebär en "manlighet identitet"?
Osynliggjorda i samhället. Butchen syns på fåtal ställen och sammanhang, både i verkligheten och i medier. Vi diskuterar sexualpolitiska frågor och populärmedia's tolking av butch-identitet.
Medverkande: Zayera Khan

15:15–16:45 INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN
Arrangör: Feministiskt Initiativ
Hur arbetar vi med intersektionalitet i vår aktivism? Vad hände när teori blev praktik?
Medverkande: Sissela Nordling Blanco, Irene Molina med flera. Moderator: Madelen Lundin 

15:30–16:00 PRIDE KIDS: BARNRYTMIK MED CHARLOTTE WIHK
Arrangör: Stockholm Pride & Rum för Barn
Sjung, dansa och ha kul tillsammas med ditt barn. Vår klassiska sångskatt så som Imse vimse m fl. blandas med nyare hits och en hel del egna påhitt. Alla kan vara med – då blir det som roligast. Ta med ett dansant humör, det kan bli en mazurka med herr Gurka eller en ridtur med Blanka.
Barn 1 – 4 år – för dig med full fart.
Charlotte leder barnrytmiken på Dieselverkstaden och på Dansmuseet. Nu blir det full fart för liten och stor på Rum för Barn. Välkomna!

16:00–17:45 Difficult Love - Zanele Muholi
Arrangör: Stockholm Pride
Filmvisning och samtal kring dokumentären Difficult Love av och med den Sydafrikanska fotografen Zanele Muholi, vars konst synliggör hbtq-personer ifrån bland annat Kapstadens marginaliserade förorter.
Språk: Engelska.

16:00–16:45 "LOVE SYMPOSIUM IN SOLO"
Arrangör: Pony Sugar Art Gallery
Snövit Hedstierna pratar om sitt verk Love Symposium In Solo som handlar om att gifta sig med sig själv. Om äktenskap utöver gränserna, reaktioner från allmänheten och historier om personerna som valt att komma och gifta sig. Både människor som lever helt ensamma (vissa lyckliga med det andra olyckligt kära). 
Verket syftar till rätten att fira kärleken och också rätten att få erkänna, bejaka och älska alla delar av sig själv. Det har hittills varit över 250 personer av olika sexuell läggning som deltagit i verket. Från sensommaren ska den på turné över världen.
Snövit Hedstierna berättar om sitt verk Love Symposium In Solo som handlar om att gifta sig med sig själv. Om äktenskap utöver gränserna, reaktioner från allmänheten och historier om personerna som valt att komma och gifta sig. Både människor som lever helt ensamma (vissa lyckliga med det andra olyckligt kära). 

Verket syftar till rätten att fira kärleken och också rätten att få erkänna, bejaka och älska alla delar av sig själv. Det har hittills varit över 250 personer av olika sexuell läggning som deltagit i verket. Från sensommaren ska den på turné över världen.
Missa inte:
Vill du också gifta dig med dig själv?
Besök konstprojektet Love Symposium In Solo under Stockholm Pride, Liberate Lovetältet i Kungsträdgården.

16:00–16:45 MEDLEMSMÖTE
Arrangör: RFSL Regnbågen
Välkomna till RFSL Regnbågens medlemsmöte för teckenspråkiga hbtq-personer. På mötet kommer information om vad som händer i föreningen och medlemmar kan ställa frågor.

16:00–16:45 TESTOSTERONET OCH DU
Arrangör: RFSL & RFSL Ungdom
Medverkande: Edward Summanen, RFSL Ungdom, Jonah Nylund, RFSL
Det finns många myter och väldigt lite forskning kring hur hormonbehandling med testosteron påverkar den sexuella hälsan för transpersoner. Med utgångspunkt i den kunskap som faktiskt finns reder Jonah Nylund och Edward Summanen ut hur testosteronbehandling för fittfödda transpersoner påverkar kroppen, ens sexualitet och ens fertilitet. Påverkas ens sexlust av testo? Hur har man säkrare sex med en meta-penis? Finns det någon forskning om hur testo påverkar ens möjligheter att senare i livet bli gravid? Edward och Jonah har svaren.
Jonah Nylund är transaktivist och förbundssekreterare för RFSL. Edward Summanen arbetar som projektledare och utbildare på RFSL Ungdom. Han har under de senaste tre åren främst arbetat med transfrågor.

17:00–18:45 HUR GICK DET SEN FÖR VERKLIGHETENS FOLK?
Arrangör: RFSL och Makthavare.se
Medverkande: Anna Hellgren, frilansjournalist bevakar frågor i bland annat Arena och Arbetaren. Alex Voronov (politisk redaktör för Eskilstuna kuriren), Ulrika Westerlund, RFSL, Åsa Petersen mfl.
Hellgren och Voronov leder en diskussion kring förra årets partiledardebatt som de själva modererade. Vilka utspel och löften har blivit verklighet? Utdrag ur den filmade debatten kommer att visas.

17:00–17:45 DU FIXAR KÄRLEKSPARTNER. VI ORDNAR VIGSELN – HUMANISTERNA. OM CEREMONIER FÖR OSS (DIG) UTAN RELIGIÖS TRO.
Arrangör: Humanisterna
Humanisterna erbjuder humanistiska alternativ till religiösa ceremonier som barnvälkomnande (dop), livssynsläger (konfirmation), humanistisk vigsel (bröllop) och begravning. Välkommen att veta mer om våra ceremonier!

17:00–17:45 HIV OCH BRISTEN PÅ QUEER SOLIDARITET
Arrangör: Stockholm Pride
Medverkande: Anna-Maria Sörberg, journalist, Ola Ståhle, posithiva gruppen. Joakim Berlin, RFSL. Moderator: Finn Hellman, journalist.
Historiskt sett har hbtq-världen större erfarenhet än andra grupper av att leva hiv. Bögar var de i väst som drabbades hårdast i början av 80-talet. Det gjorde att queerrörelser i väst engagerade sig för att kräva mer engagemang och resurser för att handskas med sjukdomen. Historiskt sett arbetade många över “identitetsgränser” gemensamt för att kräva mer av politiker i form av resurser. Det fanns ett arbete mot fördomar som drabbar människor som bär på hiv. Men det var då.
Idag motsvarar svensk hiv-politik inte måttet för mänskliga rättigheter. Ett av flera exempel på problem är våra många domar mot så kallade ”hivmän”. Idag berättar hivpositiva om större svårigheter än någonsin att leva i verkligheten med sin sjukdom, att det är svårare än någonsin att vara öppen med hiv och om en större diskriminering från omgivningen. Ändå får inte detta några större reaktioner bland queers.
Välkomna till ett panelsamtal där vi diskuterar vilket ansvar hbtq-communityt har för att ställa krav på samhället. Vilka engagerar sig idag kring hiv? Vad hände med de allianser som uppstod på 80-talet? Vilka tänkbara allianser borde vi se idag?

17:00–17:45 ÄR FRÅGAN OM ÄLDRE HBT-PERSONER BARA EN FRÅGA OM SÄRSKILDA ÄLDREBOENDEN?
Arrangör: RFSL
Medverkande: Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL och författare till norska hbt-organisationen LLH:s rapport om äldre hbt-personers levnadsvillkor och Anna Siverskog, PhD Candidate, NISAL, National Institute for the Study of Ageing and Later Life Dept. of Social and Welfare Studies, Linköping University.
I Europa finns det inte mycket forskning rörande äldre hbtq-personers hälso- och sjukvård. I Sverige har debatten kring äldre hbtq-personer oftast varit kopplad till behovet av egna äldreboenden. Forskningen som finns signalerar att äldre hbtq-personers behov är långt större än så. Är hälso- och sjukvården redo att vårda ett större antal homosexuella hiv-positiva? Varför upplever en av tre äldre hbtq-personer sig ha blivit diskriminerad på grund av ålder eller etnicitet och varför är det så svårt att prata om sex när man pratar om eller med äldre?

17:00–17:45 ÖPPEN ELLER STÄNGD
Arrangör: RFSL Stockholm
Behovet av separatistiska mötesplatser strider mot idén om ett öppet samhälle. Men hur ser idén om öppenhet egentligen ut? Vem är det som har formulerat den? Och för vem? Vi samtalar kring behovet av "stängda" forum för identifikation och trygghet. Genom att arbeta separatistisk med stödjande verksamhet för grupper av individer som bär på liknande erfarenheter kan vi se att det finns behov av rum där inte alla är välkomna. Det är inte ett aggressivt nekande utan handlar just då om vad som är bäst för en viss grupp. Vi kommer att ta upp de laddade känslor som finns kring att vara ute eller inne och allt däremellan och se hur man kan känna sig välkommen även om man inte alltid kan vara med.

17:15–18:00 QUEER OCH RELIGIÖS
Arrangör: SFQ - Religion ♥ hbt, RFSL Ungdom - Tyst? och Arabiskt initiativ
I media och i debatter ställs ofta hbtq och religion mot varandra och ses som oförenliga. Vad innebär det för troende hbtq-personer? Och varför framställs hbtq-personer så ofta som vita och/eller sekulariserade svennar? Vad blir konsekvenserna?
SFQ driver projektet "Religion hjärta hbt" som syftar till att öka möjligheten att vara troende hbtqperson i såväl religiösa som hbtsammanhang.
Arabiskt initiativ fokuserar på mänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter i Arabvärlden. De vill ta initaitiv till lokala och internationellla projekt mellan olika hbtq-grupper i Europa och driva hbtq-rättigheter i Arabvärlden.
RFSL Ungdom driver projektet Tyst? med fokus på troende hbtq-personer och antirasistiskt arbete.
Panelen representerar organisationer som aktivt arbetar med hbtq och religion. Kom och ta del av organisationernas ambitioner, utmaningar och reaktioner!

17:30–18:10 KUSINER
Arrangör: Louise Löwenberg
Kusiner av och med Eva Johansson och Louise Löwenberg, regiöga: Fijona Jonuzi, scenografi: Lena Öberg
Kusiner
av och med Eva Johansson och Louise Löwenberg
regiöga: Fijona Jonuzi
scenografi: Lena Öberg
Om Kusiner:
Kusiner ingick i Riksteaterns Ny text-antologi 2008 och hade urpremiär på Dramalabbet i Stockholm 2010. Pjäsen har sedan dess spelats på bl.a. Teaterhögskolan i Stockholm, Högkvarteret, festivalerna Real Love (Galeasen), Paradiso (Unga Tur) och Kalmar Läns Teater. 
Sagt om pjäsen:
”Kusiner handlar om maskulinitet, nära relationer och sexuellt begär mellan två unga män. Kusiner är en skicklig gestaltning av maskulinitet, sexualitet, begär och homofobi i en pjäs som tydliggör gränserna för vad killar får göra med varandra. Genom ett träffsäkert spel utforskar Eva Johansson och Louise Löwenberg maskulinitetens villkor i en värld där kön och sexualitet inte är fria från samhällets maktordning." 
Tiina Rosenberg
Fantastiskt skickligt skrivet och framfört är det, och när två kvinnor, i rollerna som män, älskar våldsamt med varandra syns plötsligt sexualiteten som en drift oberoende av könen.”
Ingegärd Waarenperä, DN
Om Eva Johansson och Louise Löwenberg:
Eva och Louise är skådespelare och dramatiker. De träffades på set 2002 och har sedan dess medverkat i produktioner på bl.a. Kalmar Läns Teater, Riksteatern, Teater Halland, SVT och Dramalabbet. Sedan 2009 är de med och driver teatern Dramalabbet i Stockholm. Under hösten 2011 är de bl.a. aktuella med Dramalabbets föreställning om männen och kvinnorna i stand upvärlden samt kommer de turnera med Kusiner och i samband med detta även hålla workshops i normkritisk gestaltning, bl.a. på Teaterhögskolan i Luleå. 2012 planeras en ny pjäs: Middagen, där tematiken från Kusiner undersöks vidare och även karaktärerna från Kusiner kommer att ingå, men placerade i en familjekontext.
Om Kusiner:
Kusiner ingick i Riksteaterns Ny text-antologi 2008 och hade urpremiär på Dramalabbet i Stockholm 2010. Pjäsen har sedan dess spelats på bl.a. Teaterhögskolan i Stockholm, Högkvarteret, festivalerna Real Love (Galeasen), Paradiso (Unga Tur) och Kalmar Läns Teater. 
Sagt om pjäsen:
”Kusiner handlar om maskulinitet, nära relationer och sexuellt begär mellan två unga män. Kusiner är en skicklig gestaltning av maskulinitet, sexualitet, begär och homofobi i en pjäs som tydliggör gränserna för vad killar får göra med varandra. Genom ett träffsäkert spel utforskar Eva Johansson och Louise Löwenberg maskulinitetens villkor i en värld där kön och sexualitet inte är fria från samhällets maktordning." Tiina Rosenberg
"Fantastiskt skickligt skrivet och framfört är det och när två kvinnor, i rollerna som män, älskar våldsamt med varandra syns plötsligt sexualiteten som en drift oberoende av könen.” Ingegärd Waarenperä, DN
Om Eva Johansson och Louise Löwenberg:
Eva och Louise är skådespelare och dramatiker. De träffades på set 2002 och har sedan dess medverkat i produktioner på bl.a. Kalmar Läns Teater, Riksteatern, Teater Halland, SVT och Dramalabbet. Sedan 2009 är de med och driver teatern Dramalabbet i Stockholm. Under hösten 2011 är de bl.a. aktuella med Dramalabbets föreställning om männen och kvinnorna i stand up-världen, samt turnera med Kusiner och i samband med detta även hålla workshops i normkritisk gestaltning, bl.a. på Teaterhögskolan i Luleå. 2012 planeras en ny pjäs: Middagen, där tematiken från Kusiner undersöks vidare och även karaktärerna från Kusiner kommer att ingå, men placerade i en familjekontext.


18:00–18:45 LEAVING THE CLOSET
Arrangör: Civil Rights Defenders
Medverkade: Goran Miletic, Human Rights Lawyer som jobbar för Civil Rights Defenders (moderator), samt LGBT Human Rights Defenders ifrån Vietnam, Centralasien och Östeuropa.
Ett samtal om utsikterna för att öppet kunna arbeta för htbq-personers rättigheter i Vietnam, Centralasien och Östeuropa. Hbtq-aktivister ifrån nämnda regioner delar med sig av sina egna erfarenheter och diskuterar hur man kan stärka hbtq-personer i respektive samhällen.
Språk: Engelska

19:00–21:30 QUEER SALSA
Arrangör: Peter Csaszti
QueerSalsakväll på Kulturhustaket!
Kom och dansa RFSL Stockholms populära QueerSalsa med oss! Vi börjar kvällen med en prova-på-workshop kl 19-20 och därefter är det dans till kl 21:30 med DJ Amanda. Peter Csaszti och Puck Ekstam är lärare och hjälpdansare. Alla får lära sig både att följa och att föra. Varken tidigare dansvana eller partner behövs. Kl. 20:30 får vi njuta av ett dansnummer! Se QueerSalsa i Sverige-gruppen på FB för mer info. 

Varmt välkomna!

19:00–19:40 EN NORMAL FÖRESTÄLLNING
Arrangör: Per.Får.Mensteatern
Per.får.mens-teatern sätter upp "en normal föreställning".
Normal = en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. (källa: wikipedia)
'En normal föreställning' är inte avvikande rörande alla egenskaper. 'En normal 
föreställning' är därför normal. Extremt normal.
Vi söker en normal publik!
Ni ska se normala ut, vara normalsmarta, ha normala kläder, en normal 
sexualitet, en normal kroppsdoft, ett normalt kön, normalt hår, normal hy, ett 
normalt jobb och ni ska bete er som en publik normalt gör (dvs. skratta normalt 
mycket och normalhögt, applådera normalt mycket, vara normalgamla, vara normalt fokuserade på det som händer på scenen...)
Per.får.mens-teatern är Mikaela Knapp, Olga Henriksson och Isabel Cruz 
Liljegren.Utbildade på bl.a. SET och Balettakademiens dansarutbildning och med flerårig professionell erfarenhet inom skådespeleri, dans och scenkonst möttes de på 
Teaterhögskolans kurs 'normkritisk gestaltning'. 

21:00–21:40 LIP SHIT QUEERS
Arrangör: Lip Shit Queers
Lip Shit Queers fabulösa queera burlesque!

"Lip Shit Queers' Fab Queer Burlesque Show. Det är en han? Det är en hon? Nej - det är en hen. Hen bird och en BDSM snabelslidmus bjuder in dig till den queeraste sexshowen någonsin. Ingen lämnas orörd..."
Lip Shit Queers består av två personer som annars är aktiva inom drag/queer performancegruppen Dragonkings. Dragonkings parodierar maskulinitet i alla dess former. Medlemmarna kände dock för att vidga sina vyer och rikta blicken från det generella samhället till deras egna queera värld. Vilka normer regerar där?
Showen handlar om två karaktärer, Berlinda och Shameless Simone, som spelar i ett elektroniskt queerband. De dyrkar Berlin, sex och glitter. Det här är queer utan genusproblem!
Showen är på engelska.

22:00–22:45 KÄRNFAMILJEN GER: LITE BESVIKET FOLK
Arrangör: Kärnfamiljen
Hbtq-världen är fantastisk. Fest, mys och öppenhet. För den som passar in. Vi vill absolut inte dra ner stämningen, vi vill också fira Pride. Fast vi känner oss lite besvikna, lite bittra och lite trötta. Så vi tänker på vårt sätt.

22:00–00:00 HÄNG PÅ KULTURHUSTAKET
Arrangör: Stockholm Pride
För dig som vill hänga kvar på kulturhustaket arrangerar Stockholm Pride kvällarna. Varje kväll bjuds olika DJ:s in för att spela för just dig! Välkommen!