Mässan leds av Jari Laaksonen med Toni Pätsi som assistent

Ta buss 111 klockan 17.30 från Salutorget och gå av Stenkonvägen, eller Buss 61 klockan 17.35, stig av vid busstopp Henrikskyrkan