Gränslöst glänsande, utforskande… Metallkroppar. Tredimensionell struktur
och fragment i varierande material. Trä, aluminium och gjutningar i plast
likaväl som traditionellt måleri.
Obegränsade uttryckssätt. Leif Jacobssons konst kan inte lämna någon
betraktare oberörd.
Från vackert estetiskt-subtilt utformade, till provocerande-brutala.
Speciellt en roströd ”krigsikon” vars kropp är täckt med ingraverade namn på
militära drabbningar.
Men trots detta, ett lugn och en förnimbar balans mellan energi och
stillhet. En oväntad process, ett sammansatt förlopp och en röd tråd i ett
sprakande bildspråk.
En oförutsägbar utställning och det är första gången som Leif Jacobsson
ställer ut på Galleri Ingela S.