Upprättelsemässa i Kungsholms kyrka Västermalms församling