Stockholm Snipers atletikafdeling har åben træning under ledelse af Emil Mann og Jari Ketola