Stockholm Snipers friidrettsseksjon har åpen trening under ledelse av Emil Mann og Jari Ketola