Stockholm Snipers friidrottssektion har öppenträning under ledning av Emil Mann och Jari Ketola