Spesialkveld for gummi og lær. Dresskode: gummi og lær.