Onsdag 12 juni

12:15 - 13:00
Internationella Vetenskapsfestivalen på West Pride | Queerlit – en databas för HBTQI-litteratur. Arr Internationella Vetenskapsfestivalen

13:15 - 14:00
Internationella Vetenskapsfestivalen på West Pride| Vad säger forskningen om hbtq-personers hälsa och livsvillkor? Arr Internationella Vetenskapsfestivalen

14:15 - 15:00
Krig, flykt, nöd och förföljelse | Aspekter av resandefolket och hbtq. Arr Kulturgruppen för resandefolket

Fredag 14 juni

12:00 - 12:45
Presentation av stadens plan för jämställdhet – oavsett kön | Presentation av Göteborgs Stads första övergripande jämställdhetsplan. Arr Göteborgs Stad

13:00 - 13:45
Intersexuellas rättigheter | Intersex, en ”sjukdom” eller bara en kroppslig variation? Arr Miljöpartiet de gröna i Göteborg & Grön ungdom väst

14:00 - 15:00
Framtidsplaner och ansvarsutkrävande | Vad har de olika partierna för hbtq-politiska ambitioner? Arr RFSL Göteborg

15:15 - 16:00
Hbtq-politisk debatt | Hbtq-politisk debatt mellan politiker på kommunal och regional nivå. Arr RFSL Göteborg