Linn från Kvinnojouren: Våld i HBTQ+-personers nära relationer
Tid: kl. 12:45
Dagens föreläsning kommer fokusera på hbtq+ människors erfarenheter av våld i nära relationer samt upplevelser av bemötande från myndigheter och organisationer när dessa personer söker hjälp och stöd efter erfarenheter av våld.
Mitt namn är Linn Andersson och jag arbetar som HBTQ+ och stödutvecklare på Kvinnojouren Lund. Från början är jag socionom och genusvetare med särskilt intresse för frågor som rör våld i hbtq+ personers nära relationer. I min yrkesroll arbetar jag både med stödjandesamtal för individer med erfarenheter av våld i nära relationer – men även på grupp och strukturell nivå genom att hålla föreläsningar och sprida kunskap om våld i nära relationer.

Chris Schenlaer: Familjen Queerson – min bild av polyamori
Tid: kl. 13:50
Chris Schenlaer är kulturchef för Copenhagen 2021, dvs World Pride och Eurogames i Köpenhamn i augusti 2021. Hon föreläser också om hbtq och ledarskap och har tidigare varit kulturchef i Lund. Sedan två och ett halvt år lever hon i ett polyförhållande med Lasse och Mohsen. De kallar sig för Familjen Queerson.

Nazil Moloudi: Rasism och HBTQ
Tid: kl. 15:00
Nazli Moloudi är skribent och föreläsare som sedan 2014 blivit flitigt bokad för panelsamtal och föreläsningar om rasism, klass och hbtq-frågor. Nazli har föreläst för bland annat Örebro Rättighetscenter, Pride i olika städer samt hållit tal på Way Out West talks. Som marxist poängterar hon vikten av att en klassanalys när vi pratar om strukturella förtryck. Vad har ekonomi, kapitalism och fattigdom för samband med den rasistiska utvecklingen att göra? Och hur kan vi i praktiken motverka rasism?

Filipe Gouveia: Break the silence - how you can contribute for your local LGBT+ community
Tid: kl. 16:00
Filipe Gouveia is a Portuguese activist from Porto, where he got involved with a queer youth national association. rede ex aequo, and an activist collective, Somos Blergh. There, he coorganized the Porto pride parade, created and maintained safe spaces, where the queer community could share and discuss their experiences, and pushed for a larger outreach and support towards people outside the main metropolitan areas. In Lund he is currently a part of the activist collective Queer Lund, helps out with the HBTQ+ group in Projekt Sex and is an equality agent and queer newspaper columnist at Smålands Nation.

Ann-Christine Ruuth: Trans och kristen? Jajamän!
Tid: kl. 16:50
Gud skapade människan till man och kvinna står det i bibeln. Men vad betyder det? Är tvåkönsnormen instiftad av Gud? Borde inte transpersoner som är kristna hämta kraft från Gud att leva som de föddes istället för att ändra på kroppen?
Att inse att könsidentiteten är en annan än den alla andra trodde är inte helt enkelt. Om du växt upp i en kristen miljö, räknar dig som kristen och dessutom är präst gör det inte enklare. Att vara präst och trans är för många tvärtom en självmotsägelse.
Så hur går det ihop? Följ med mig på en högst personlig vandring i min egen och bibelns värld. Några entydiga svar får du kanske inte, men jag hoppas att du åtminstone får något att fundera på.