Velkommen til lesbisk frokost under west pride!
En velbesøkt lesbisk frokost-tradisjon som byr på en god og avslappet stemning, nye lesbiske treff og en fantastisk frokost.

Alle er velkommen til Lesbisk Frokost uansett kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell legning.