TRAPPAN

11:00 - 16:00
Konferencier: Saga Becker | Författaren och aktivisten Saga Becker guidar er genom vår temadag. Arr West Pride

11:00 - 11:45
När ska man få älska vem man vill? Om homofobin i Uganda | Hur ser vardagen ut för hbtq-personer i Uganda i dag? Med Annika Hamrud. Arr Natur & Kultur

12:00 - 12:45
Har Stonewall tvättats rosa? | Ett samtal om pinkwashing och assimilering av hbtq-rörelsen.
Arr RFSL Ungdom

13:00 - 13:45
Prata HBTQ med Jämställdhetsmyndigheten | Hur kan Jämställdhetsmyndighetens uppdrag förenas? Arr Jämställdhetsmyndigheten

14:00 - 14:45
Läsning av Queer Nation-Manifestet | Skådespelare ur REVET Scenkonst framför en läsning. Arr REVET Scenkonst

15:00 - 16:00
Homofobiterapi – världens första terapi för homo-, bi- och transfobi | Föreläsning om homofobiterapi. Arr West Pride

16:00 - 16:45
Avtack för West Pride volontärer! | Avtack för våra bästa volontärer med Saga Becker! Arr West Pride

STUDION

11:00 - 11:45
Kvinnopar i den första vågens kvinnorörelse | Sparade brev mellan kvinnopar. Arr West Pride

12:00 - 12:45
Vem äger historien? | Författarna och forskarna Margareta Lindholm och Pia Laskar diskuterar.
Arr West Pride

13:00 - 13:45
Samtidigt, i Göteborg | Hur var det att som ung kille börja leva homoliv i Göteborg? Arr West Pride

14:00 - 15:30
Favoritextremisterna: Vem är extrem idag? | Ett samtal utifrån projektet Favoritextremisterna. Arr Statens museer för Världskultur