Åpen kafé hos RFSL Kronoberg
"en mötesplats för hbtq-personer och våra vänner." (Et møtested for HBTQ-personer og våre venner)