Välkommen till en mässa där alla som vill får komma till tals. Inklusiva mässan är inspirerad av Lutherska kyrkan i Costa Rica och bjuder in till samtal och delaktighet. Mässan är en trygg plats med ett inkluderande språk och en medvetenhet i att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är. Gud kan ibland ses som dömande men den bilden suddas ut i Inklusiva mässan.