Runt Götaplatsen ligger Pride House. Där äger de flesta av
festivalens seminarier, debatter, filmvisningar, teaterföreställningar och
föreläsningar rum.
Lokalerna i Pride House: Riksarkivet, Artisten (Högskolan för scen och
musik), Stadsbiblioteket, Bio Göta och lite längre bort Världskulturmuseet.

11:00 - 11:45
Psykisk ohälsa och minoritetsstress – vad gör vi åt det? | Carl Orre och Tove Lundberg samtalar kring vilka insatser som behövs. Arr RFSL

12:00 - 12:45
Mänskliga Rättigheter över minoritetsgränserna | Samtal mellan olika minoritetsgrupper om vad mänskliga rättigheter innebär. Arr RFSL Göteborg

13:00 - 13:45
Hur kan vi ta sexuella trakasserier mer på allvar?| Hilda Johansson pratar om det fackliga arbetet mot sexuella trakasserier. Arr Vision, TCO Göteborg & Sensus

14:00 - 14:45
Make Equal, om projekten Näthatshjälpen & Skärpning | Hur debatter och beslut inom EU kan påverka queera rum på internet. Arr Sensus

15:00 - 15:45
Erotik, konsumtion och etik | Går det att konsumera erotik på ett mer etiskt sätt? Arr RFSL Göteborg

16:00 - 16:45
Transkunskap för HR-chefer och personalansvariga | Om trans på arbetsplatsen. Arr FPES