Seminarier under West Pride - del av Pride House

12:00 - 12:45
Blågula giftäpplen | Hur yttrar sig den hbtq-fientliga nationalismen? Arr RFSL Göteborg

13:00 - 13:45
Queerklipp från förr | Queerrörelsens arkiv och bibliotek visar filmklipp. Arr Queerrörelsens arkiv och bibliotek – QRAB

14:00 - 14:45
Polis och gay – är det okej? | Hur var det att vara homosexuell inom Polisen på 80-talet och hur är det idag? Arr Polismyndigheten

15:00 - 16:00
Starkare tillsammans: samarbete över nordiska gränser | Ett samtal mellan olika hbtq-ungdomsorganisationer i Norden. Arr RFSL Ungdom