RFSL Stockholm arrangerar Högdalens första PRIDE!
Ett varierat program inne i Fria Teatern med invigning kl. 12.00.
PRIDEPARAD genom Centrum kl 14 och avslutning kl. 18.00.
Tal, samtal, artister, allsång och Pridehistoria.
GRATIS INTRÄDE!
Mer info kommer läggas här löpande.
Varmt välkomna! Sprid gärna!