Velkommen til et kort styremøte med etterfølgende mingel med det nye styret i RFSL Jönköping! Medlemmer har også mulighet til å delta på møtet.

Dagorden:
1. Møtet åpnes
2. Valg av sekretær
3. Valg av møteleder
4. Valg av Protokoll signerer
5. Godkjenne dagsorden
6. Rapporter
-Tillitsrådet, Södertälje 19-21 Mai
7. Informasjonspunkter
8. Pride
9. Bevegelser og forslag
10. Andre spørsmål?
11. Neste møte
12. Møtet avsluttes

Er du interessert i å være med og engasjere deg eller treffe det nye styret? delta på møtet, eller kom og mingle med oss etter møtet!

Vi ses!