Den store regnbuemessen har i år schlagertema. Kom og syng med i sangene og feire messa i Göteborgs Domkyrka! Arr: Svenska kyrkan.