Tema Masquerade. Du oppfordres herved til å ikle deg en forførende maske
Dj Leo.B strør om seg med hits, fra midnatt til stengetid