Roller Disco med Kallio Rolling Rainbow & karaoke i Restaurang Oiva. Kom og prøv quad roller skates, dans og vær glad til våre karaokefavoritter. Roller disco kl 19-22, karaoken fortsetter helt til midnatt.

Gratis.