Barn kommer till genom värdmoderskap oavsett om det är tillåtet i Sverige - eller inte. HBT-liberaler anser att altruistiskt värdmoderskap bör tillåtas i Sverige. Dessutom att det finns ett regelverk kring de barn som tillkommer genom surrogatmoderskap i andra länder. Utredningen som presenterades förra året skulle skyndsamt se till att barnens rättigheter tillgodosågs. Utredaren vill inte att värdmoderskap tillåts i Sverige och föreslår dessutom åtgärder som försvårar barns rätt till sina föräldrar. Varför? Vi får också lära oss mer om denna komplexa fråga.

Arrangör
HBT-liberaler

Deltagare
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-liberaler

Moderator
Paula Ternström, skådespelerska