Mange hbtq-personer i Sverige blir tvunget til å leve etter hederskulturens normer samtidig som homofobien er dominerende i svenske forsteder og i asylmottakene.

Riksdagsledamot Robert Hannah (L) leder en debatt om hederstrykket mot hbtq-personer. Gjør staten nok mot hedersrelatert vold? Går det å være åpen hbtq-person i svenske forsteder eller i asylmottak? Skal hbtq-flyktinger sendes tilbake til tross for at de risikerer å bli utsatt for hedersvold i hjemlandet og et liv i skapet?

Arrangør
HBT-liberaler

Deltakere
Jonas Gardell, forfatter
Sara Mohammad, Riksorganisasjonen GAPF
Mats Nordström, forbundsleder, HBT-liberaler
Anton Johansson, liberal debattant

Moderator
Robert Hannah, riksdagsledamot, Liberalerna