Hear er en auditiv koreografi som vikler seg rundt og mellom publikum. Koreograf Benjamin Vandewalle og komponist Yoann Durant lar et menneskelig lydbilde som utforsker lydens fysiske kraft få vokse frem. FOr hver versjon av Hear arbeider de med et kor bestående av lokale frivillige. På den måten har hver forestilling en unik stemme.

Benjamin og Yoann engasjerer seg i lyd, men fortsetter forbi avsenderen, mottakeren og estetiske nivåer. Lydens materie – dets eksistens, tilblivelse og visuelle virkelighet som sådan. Hear betoner ikke din fysiske kropp, men dets begrensninger utfordres, forflyttes og ekspanderes til andre kropper. Du er her i Hear. Og der borte. Og der. Lyd er overalt og hele tiden.