Jeanne Mammen - The Observer
Retrospective 1910-1975

Kunstneren Jeanne Mammen (1890-1976) portretterte lesbiske kvinner og lesbiske barer i Berlin i de gyldne 1920-årene. I dag har hennes illustrasjoner oppnådd ikon-status i det lesbiske miljøet.

-------------------
Foto:
Jeanne Mammen,
Sie repräsentiert, um 1928, Privatbesitz,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Repro: © Mathias Schormann

Jeanne Mammen,
Zwei Frauen, tanzend, um 1928, Privatsammlung Berlin,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Repro: © Volker-H. Schneider, Berlin