Velkommen til styrets møte med det nye styret i RFSL Jönköping med etterfølgende mingel! Medlemmene har også mulighet til å delta i møtet.

Er du interessert i å bli med og engasjere eller ønsker å møte det nye styret? delta på møtet, eller hilse i følgende miglanse!

Ser deg!