Sofia Hultin (f. 1982) er utdannet på Konstfack (Sveriges største kunstskole) og arbeider med performance og video ut fra sin interesse for marginaliserte fortellinger og queer historieskriving.
Hen er interessert i vilkår og muligheter for fellesskap koblet til identitet, samt i hvordan hen som normbryter kan finne rom i et samfunn preget av begrensede maktstrukturer.

Med utgangspunkt i en collage av personlige fortellinger undersøker Hultin hvordan disse kan speile storsamfunnets strukturer.
Sentralt i Hultins arbeid og i utstillingen i Norrtälje konsthall er idéen om vekten av å kunne forestille seg en forandring for at denne forandringen skal kunne skje.