Melodifestivalen er i gang igjen!
Vi på Bee viser delfinal 1 i baren.
Etter programmet tar Linus over DJ-båsen og spiller mello og ESC hele kvelden.
I baren står Christo og Mikaela.
Hjertelig velkommen!