Philip Dufva är uppvuxen och verksam i Stockholm och studerar på Kungl.Konsthögskolan. Han har tidigare studerat på Pernbys målarskola, där han byggde upp sitt konstnärliga vokabulär.

I utställningen Ardor visar Philip Dufva upp en samling målningar från sitt arkiv som berör intimitet, gemenskap och förväntningar. Genom att arbeta upplöst och intuitivt bygger Philip Dufva upp en fragmentarisk minnesbild istället för en fotorealistisk avbildning. Med det utmanas betraktaren att se förbi råhet, och vidare se inslag av ömhet och ömtålighet. Där bryts en klassisk bild av manlig, homosexuell intimitet som ofta målas upp som antingen heteronormativ eller aggressiv.

Motiven har sitt ursprung i bilder, minnet och fantasin, utan avgränsningar eller tydliga sömmar. Fiktion, dokumentation, erfarenhet och åtrå vävs samman i Dufvas verk. Det skapar en diskussion där olika platser, publikt och privat möts, smälts samman och skapar en realitet som betraktaren bjuds med att röra sig igenom.Utställningen är framtagen i samarbete med Jesper Dahl/OGRAFY. Tack till Carl Carboni, Jonas Andersson och Mattias Vural.