Med stark förankring i den folkliga traditionen, placerad i samtiden och med utblick i något nytt skapar Anna Öberg en föreställning tillsammans med Dansnät Sverige.
Folkdans som du aldrig sett den förut. Med stark förankring i den folkliga traditionen, placerad i samtiden och med utblick i något nytt skapar Anna Öberg en föreställning tillsammans med Dansnät Sverige.

”I folkdansen anses jag vara provokatör och enligt den samtida dansen är jag en bakåtsträvare. Personligen är jag intresserad av det som skaver däremellan.” – Anna Öberg

SOLITUDE är ett verk som berör konflikten mellan kollektiv och individ i ett samhälle där människan uppmanas till oberoende men samtidigt går under av ensamhet. Med hjälp av puls och rytm skapar fyra dansare samt två av Sveriges mest välrenommerade folkmusiker en föreställning med både groove och vibration.

”Jag tänker på SOLITUDE som olika tillstånd av puls och rytm. Puls som hörs, syns och känns. Puls som förför och förgör, förenar och skapar mening men också tvingar oss till likformighet och utsätter oss för risken att falla ur. Kontraster av samhörighet och ensamhet – jag skulle vilja dela dessa ytterligheter med publiken.” – Anna Öberg

Om Anna Öberg
Samspelet mellan dans och musik löper som en röd tråd genom Anna Öbergs koreografiska arbete och hon har rönt stor uppmärksamhet för sitt nyskapande förhållningssätt, både inom och utanför genren. Redan 2012 turnerade hennes soloföreställning Spår med Dansnät Sverige. Tre år senare tog hon som den första folkdansaren någonsin sin masterexamen i koreografi vid DOCH (Dans- och cirkushögskolan) och 2017 tilldelades Anna det nyinstiftade priset Årets Dans på Folk- och världsmusikgalan.