Party dag fra 17 og kveld fra 22 i en av New Yorks heftigste lokaler.
1600 kvadratmeter utendørsfest i Brooklyn. På natten flytter festen innendørs.

Fra 17.00 DJs ALAIN JACKINSKY, MAURO MOZART og TOM STEPHAN.

Fra 22.00 ALEGRIA CIRCUS. Musikk av DJs RENATO CECIN, ISAAC ESCALANTE, THIAGO OLIVEIRA og PAGANO.