Vår nye domprost Christopher Meakin leder årets inledningsbön inför Prideveckan. Christopher ger glimtar från mångårig erfarenhet av hbtq-frågor i kyrkan och vi får tillsammans samlas för bön och musik inför en viktig vecka.
Välkommen, vem du än är.
Präst: Christopher Meakin
Musiker: Yvonne Steen Ohlander