Träning i civillkurage - vi tränar på att ingripa när vi ser att någon blir diskriminerad, förminskad eller utsatt på grund av sexuell läggning eller identitet. Tillsammans övar vi på olika tekniker för att agera och förändra situationer som innehåller hbtq-fobi. Efter träningen är de som vill välkomna att stanna kvar för eftersnack och häng.
Välkomna alla människor!