Teknikums Aula
Utifrån rådande normer kring manligt och kvinnligt formas vi som personer både medvetet och undermedvetet. I könstypiska miljöer och grupper, exempelvis många idrottslag, kan en negativ jargong skapas vilket riskerar leda till att ungdomar känner utanförskap och väljer bort den typen av sammanhang. Detta vill Linus & Christoffer vara med och förändra!
Föreläsningen består av en berättelse kring Linus & Christoffers egna erfarenheter som homosexuella idrottare i en könstypisk miljö. De berättar om svårigheterna de stött på, vilken annan kunskap som finns på området samt hur de tänker att grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande. De ger små, enkla tips på hur klimatet inom idrottsrörelsen kan göras mer öppet och inkluderande.
• Hur ser en destruktiv jargong ut och vilka konsekvenser för den med sig?
• Hur är det att idrotta i garderoben - och komma ut i ett omklädningsrum?
• Hur kan ledare, aktiva och andra engagerade personer bidra till ett mer öppet klimat?
Det här vill de svara på i föreläsningen. Oavsett om ni är en idrottsförening, skola eller annan organisation hoppas de kunna öppna upp för diskussion, samtal och inkludering.

Ingen anmälan - föreläsningen är kostnadsfri - alla är välkomna!